Online cursus fysica voor het monitoraat

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen (WE58)
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (mieke.adriaens@ugent.be)
Projectmedewerkers: Peter De Smet (petdsmet.desmet@ugent.be), Sandra Vangestel (sandra.vangestel@ugent.be), Pieter De Clercq (pieter.declercq@ugent.be)

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Het monitoraat fysica is er voor alle studenten van de faculteit wetenschappen, waarbij fysica niet het onderwerp van de opleiding uitmaakt. Bij de studiebegeleider kunnen studenten terecht voor bijkomende uitleg en extra oefeningen, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit. Studenten maken een afspraak bij de studiebegeleider en deze zal hen individueel of in groep extra uitleg geven. De bedoeling van dit onderwijsinnovatieproject is om educatief materiaal te ontwikkelen, ter ondersteuning van het monitoraat fysica.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Dit project heeft als doelstelling het uitwerken van online studiemateriaal om in te zetten bij het monitoraat fysica. De bedoeling is om studenten bij problemen met een bepaald topic in eerste instantie te verwijzen naar dit online materiaal. Studenten komen immers vaak met dezelfde problemen naar het monitoraat en op deze manier kunnen meer studenten geholpen worden.

Aan de hand van inleidende filmpjes, die de basisbegrippen zeer kort samenvatten, kan de student eerst de theoretische achtergrond opfrissen. Deze filmpjes zullen verzameld of zelf uitgewerkt worden en aangeboden worden op de nieuwe ELO. Bedoeling van deze filmpjes is om de aandacht te trekken op die onderdelen van de theorie, die essentieel zijn voor het oplossen van de oefeningen. Daarnaast kan de student uitgewerkte type-oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden bekijken als filmpjes, waarbij de oplossingsstrategie vocaal toegelicht zal worden door de studiebegeleider. Verschillende hulpmiddelen (MIMIO-technologie, ladibug,…) zullen hierbij uitgetest worden. Indien de student nog vragen heeft, kan er uiteraard verder afgesproken worden met de studiebegeleider.