Activerend leren

De UGent zet volop in op “activerend onderwijs". Activerend leren is een containerbegrip met vele facetten. Op deze pagina gaan we dieper in op een aantal mogelijke vormen, van relatief kleine eenvoudige ingrepen tot flipped classroom.

 

 

HET ACTIVO-PROJECT

Sinds augustus 2018 is er een ACTIVO-team opgericht dat deel uitmaakt van DOWA. Dit team bestaande uit vier personen (Astrid, Bieke, Evi & Jasper) begon met het ontwerpen en uitrollen van het project in samenwerking met vier pilootopleidingen, waaronder de opleiding Wiskunde. Vanaf 2019 zijn er zeven ACTIVO-antennes aangenomen om het project verder te ondersteunen, ontwikkelen en universiteitsbreed te implementeren. Waar het ACTIVO-team, een centrale, ontwikkelende en coördinerende rol heeft, worden de ACTIVO-antennes op facultair niveau de aanspreekpunten omtrent activerend onderwijs.

Het ACTIVO-team ontwerpt een methodiek om activerend onderwijs te faciliteren op opleidingsniveau. Deze methodiek zal vervolgens door het ACTIVO-team en de -antennes samen met de faculteiten ingezet worden, rekening houdend met de facultaire cultuur en identiteit. Binnen opleidingen kan dit uitmonden tot verschillende aanpakken; van het invoeren van kleine activerende werkvormen (het gebruik van post-its , stembakjes,…) tot grotere vernieuwingen (casusonderwijs, ontwikkelen van leerpaden…). Er wordt gestreefd naar het uitwerken en invoeren van een aanpak op maat. De reeds bestaande good practices kunnen hier als inspiratiebron fungeren en ook het bestaande professionaliseringsaanbod van DOWA wordt hierbij ingezet. 

Kortom, het ACTIVO-project is een ambitieus en toekomstgericht project waarmee UGent haar continue streven naar kwaliteitsvol onderwijs wil versterken door gericht in te zetten op activerend onderwijs. Meer info kan u hier terug vinden. 

Nog vragen? Contacteer gerust Siel Wellens, de ACTIVO-antenne van de faculteit Wetenschappen.

Email: siel.wellens@ugent.be

Telefoon: 09/ 264 5048 

 

ONDERWIJSINNOVATIE

De afgelopen jaren werd er in de faculteit Wetenschappen sterk ingezet op onderwijsinnovatie, waaronder ook enkele mooie projecten omtrent activerend leren. Hier kan je alle projecten bekijken en een overzicht vinden van de broodjes Martinnovatie: lunchtalks over onderwijsinnovatie.

Er is ook de kans om multimediamateriaal uit te lenen om in te zetten jouw onderwijsactiviteiten. 

 

  WAAROM ACTIVEREND LEREN?

  • Beats per minuteMeer dan louter kennisreproductie
  • Studenten dienen actief bezig te zijn met de leerinhoud
  • Verhoging van kwaliteit van studeren
  • Student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces
  • Student kan sneller worden bijgestuurd en geremedieerd
  • Actief leren of actieve werkvormen creëren unieke opportuniteiten en draagt bij tot de uitstraling en de identiteit van de universiteit
  • Bepaalde leerdoelen worden niet bereikt
  • Bijbrengen van andere competenties
  • Uitstelgedrag vermijden / heroriënteren
  • Aandacht houden / variëren
  • Leereffect verhogen bij de studenten
  • Het aangenaam maken voor de lesgever en de student
  • Student is sterke voorstander

   

  WAT IS ACTIVEREND LEREN?

  Activerend onderwijs bestaat uit:

  • activerende onderwijs- en leeractiviteiten
  • passende evaluaties
  • voldoende (tussentijdse) feedback

  Doel: studenten gaan actief met de leerinhoud aan de slag.

  Bewust brede en vage definitie

  Activeren kent veel verschillende gedaantes… een aantal voorbeelden!

  Kleine ingrepen tijdens hoorcolleges

  Voorbeeld:

  "Bespreek met uw buurman een aantal voorbeelden die aansluiten bij deze leerstof"

  "Bespreek volgende stellingen en overtuig je buur dat jouw antwoord het juiste antwoord is"

  • Video met opdracht


  Iets meer inspanning

  • Groepswerk
  • Debat
  • Casusmateriaal in de les
  • Paper schrijven
  • Peer instruction
  • Student aan bord laten komen
  • Studenten laten voorbereiden
  • Leerpad doorlopen


  Veel inspanning

  • Probleemgestuurd onderwijs
  • Project
  • Practica
  • Labo’s
  • Oefeningensessies
  • Flipped classroom (de studenten bestuderen de leerstof voorafgaand aan de les)

   

  Voorbeeld:
  "Bespreek met uw buurman een aantal voorbeelden die aansluiten bij deze leerstof"
  "Bespreek volgende stellingen en overtuig je buur dat jouw antwoord het juiste antwoord is"

   (ONLINE) STEMMEN EN PEER INSTRUCTION

  1. Behandel een kernpunt (10-15 minuten) of laat studenten thuis een voorbereiding maken
  2. Stel een uitdagende conceptuele vraag
  3. Studenten denken individueel na (1-2 minuten)
  4. Studenten stemmen
   • < 30% correct -> leg het concept opnieuw uit en herstem
   •  30-70% correct -> peer instruction en herstem
   • > 70% correct -> overleg en herstemmen is niet nodig
  5. Herhaal het juiste antwoord / redenering

  ONE-MINUTE PAPER

  Als afsluiter van een les kan je de studenten opdracht geven tot een zogenaamde one-minute paper waarin hen gevraagd wordt de essentie van de les te vatten en neer te schrijven.

  ONE-MINUTE PAPER

  FLIPPED CLASSROOM

   

  Bron: http://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/engaging-students-in-learning/flipping-the-classroom
  Bron: http://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/engaging-students-in-learning/flipping-the-classroom

  -> Meer info over flipping the classroom op onderwijstips

  Grote groepen opsplitsen in kleine groepen

  Sommige docenten kiezen ervoor om de grote groep op te splitsen in kleinere groepen om de interactie nog meer te bevorderen.
  -> Bekijk hier het voorbeeld op onderwijstips