Frank Tamsin - Senior Solution Architect

Wiskunde - Tamsin Frank

Naam: Frank Tamsin

Opleiding: Licentiaat in de Wiskunde

Afgestudeerd in: 1986

Jobtitel: Senior Solution Architect

Bedrijf: International Business Systems (IBS) Enterprise Belgium NV, http://www.ibs.net/

Sector: IT consulting

 

CV:

1982 - 1986 / Licentiaat in de Wiskunde / Universiteit Gent

1987 - 1988 / Postgraduaat Informatica / Universiteit Gent

1987 - 1989/ Leraar in het secundair onderwijs / Onze-Lieve-Vrouwecollege (Brugge)

1989 – 1997 / Technisch consultant / International Business Systems

1997 – 2012 / Senior business consultant en Project manager / International Business Systems

2012 – nu / Senior solution architect / International Business Systems

1. Huidige functie

IBS verzorgt software en de daarbij horende diensten voor bedrijfstoepassingen. Ik werk binnen de afdeling warehouse management systems (het beheer van goederenstromen in een magazijnen, aan de hand van een logistic execution system).

Als Senior Solution Architect ben ik verantwoordelijk voor het nagaan van de behoeften van klanten en gebruikers, en het vertalen van deze behoeften naar een architectuurontwerp voor software. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate en hoe het architectuurontwerp kan geconfigureerd worden binnen het gebruikte softwarepakket, en dien ik bijkomend maatwerk te definiëren om tegemoet te komen aan eventuele tekortkomingen. Ik begeleid tot slot ook het implementatietraject en de betrokken functionele en technische consultants.

Wat me vooral aantrekt in mijn job is de afwisseling in het takenpakket en de confrontatie met steeds wisselende probleemstellingen.

Deze functie vereist goede analytische vaardigheden, maar daarnaast zijn absoluut ook synthetische vaardigheden van belang. Concreet betekent dat je in staat moet zijn om de behoeften van klanten te analyseren en structureren tot werkbare oplossingen, en om verschillende ogenschijnlijk verschillende processen te herleiden tot één centraal principe. Deze zaken komen beide uiteraard uitgebreid aan bod in de opleiding Wiskunde.

2. Loopbaan

Op het ogenblik van mijn afstuderen was het economisch klimaat niet echt gunstig, toch heb ik geen problemen ervaren bij het vinden van een job.

3. Arbeidsmarkt

De vraag is meestal minder specifiek voor wiskundigen, maar ze kan wel uitstekend via dit diploma ingevuld worden. Er is veel vraag naar de competenties die eigen zijn aan de opleiding wiskunde, zoals sterk zijn in analytisch en synthetisch denken. Daarnaast speelt ook abstraheringsvermogen een belangrijke rol. Niet onbelangrijk is ook het vermogen om alternatieve invalshoeken te bekijken en te overwegen voor het benaderen van problemen (wat men ook wel eens ‘thinking out of the box’ noemt). Dit onder meer (maar niet uitsluitend) omdat dit soms tot onverwachte, kortere en/of efficiëntere oplossingen voor een bepaald probleem kan leiden.

4. Studiekeuze

In het secundair onderwijs (en zelfs al daarvoor) had ik een sterke interesse in wiskunde en wetenschappen. Daarbij was het vooral de zuivere wetenschap die mij aantrok, eerder dan de toepassingen, daarom heb ik voor de opleiding Wiskunde gekozen.

Vermits ik nog nooit spijt gehad heb over deze keuze, is de kans zeer groot dat ik opnieuw dezelfde opleiding zou kiezen. Daarnaast heb ik ook een grote interesse voor sterrenkunde, en gezien de meer fysische richting die deze wetenschapstak de laatste decennia is uitgegaan, is het niet denkbeeldig dat de keuze ook op fysica en sterrenkunde zou kunnen vallen.

Ik raad deze opleiding Wiskunde ook zonder enige twijfel aan toekomstige studenten aan.

5. Opleiding

Na de Licentie Wiskunde (Master) heb ik nog een postgraduaat Informatica gevolgd.

Ik ben niet gedoctoreerd, wat deels te wijten is aan het feit dat de mogelijkheden daartoe destijds heel wat beperkter waren dan tegenwoordig (waardoor dit toen eigenlijk enkel voor de absolute topstudenten weggelegd was).

6. Tips voor toekomstige studenten

Het belangrijkste advies naar jongeren toe is dat ze bij hun studiekeuze best steeds hun hart volgen, en niet het verstand dat hen door anderen (zoals ouders, leraars, ...) wordt aangepraat.

Ze dienen uiteraard voor zichzelf uit te maken waar hun interesses liggen: is er interesse voor wiskunde op zich, of ziet men het eerder als hulpmiddel bij meer technische toepassingen, of is men meer aangetrokken tot natuurkunde? Maar voor wie wil genieten van de schoonheid van de wiskunde op zich, is deze studierichting zeker een aanrader. Interesse is eigenlijk het sleutelwoord. De studentenjaren zijn de periode bij uitstek waarin men zich volop kan toeleggen op wat men interessant en leuk vindt.

De jobmogelijkheden hoeven in elk geval geen belemmering te zijn bij een keuze voor wiskunde als studierichting. Voor wie kiest voor zuivere wiskunde, zijn er nadien tal van mogelijkheden om aan de slag te kunnen, zelfs ook in meer toegepaste richtingen. De studierichting verschaft hoe dan ook een dermate solide vorming dat men zich geen zorgen hoeft te maken over mogelijkheden op de arbeidsmarkt.