Faculteitsraad

Facultaire nieuwsbrieven

Consulteer hier de beslissingen en mededelingen uit de faculteitsraden.

Planning faculteitsraden 2022-2023

Dinsdag 18 oktober 2022 - woensdag 16 november 2022 - woensdag 14 december 2022 - dinsdag 17 januari 2023 - woensdag 22 februari 2023 - dinsdag 14 maart 2023 - dinsdag 18 april 2023 - woensdag 24 mei 2023 - woensdag 21 juni 2023 - woensdag 23 augustus 2023 - dinsdag 12 september 2023

Voorbereidingen en verslagen

De voorbereidingen (zonder bijlagen en vertrouwelijke agendapunten) zijn beschikbaar voor de personeelsleden van de faculteit via https://sharepoint.ugent.be/teams/WE_faculteitsraad/Meetings. In de map van de betreffende vergadering staat er een pdf 'allinone'.  Conform de aangescherpte adviezen rond vertrouwelijkheid en openbaarheid van documenten worden agendapunten die betrekking hebben op aanstellingen van ZAP-leden niet meer openbaar opgenomen in de ‘allinone’. De informatie wordt openbaar gesteld via documentenbeheer van zodra het universiteitsbestuur haar beslissing in de procedure genomen heeft. 

De goedgekeurde verslagen (inclusief bijlagen) zijn beschikbaar voor de personeelsleden van de faculteit via documentenbeheer:

    Samenstelling 2022-2023

    PRO MEMORIE: Facultair bestuur 2022-2023: Isabel Van Driessche (decaan), Peter Dawyndt (academisch secretaris), Dominique Adriaens (onderwijsdirecteur), Veerle Cnudde, Didar Dobur.