Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

 

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de faculteit Wetenschappen is onder meer verantwoordelijk voor :

 • toezicht op de kwaliteit van de opleidingsprogramma's;
 • toezicht op de gehanteerde onderwijsvormen;
 • toezicht op de studiebegeleiding voor studenten (trajectbegeleiding en ombudsdienst);
 • toezicht op de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijs;
 • de praktische ondersteuning bij verzorging van brochures van de opleidingen en van de studiegids;
 • de organisatie, de verwerking van de resultaten en de opvolging van de evaluatie van het onderwijs door de studenten;
 • de ondersteuning en de opvolging van de onderwijsvisitaties.

CKO-vergaderingen 2021 - 2022

26 oktober, 17 december, 22 februari, 3 mei, 20 september

  Remediëringen aan het onderwijs op basis van vak- en opleidingsfeedback

  Samen met de opleidingscommissies en de lesgevers zet de CKO zich in om opvolging te geven aan de feedback van studenten, zowel uit de vak- en opleidingsfeedback als doorheen het jaar. Deze remediëringen worden jaarlijks opgenomen in een overzichtsdocument dat om privacy-redenen alleen beschikbaar is voor de CKO-leden. Studenten kunnen informatie over de verbeteracties voor hun opleiding opvragen bij de vertegenwoordigers in de CKO of de Opleidingscommissie.

  Samenstelling CKO 2021-2022

  Conform het Huishoudelijk Reglement dienen in de Commissie Kwaliteitszorg te worden opgenomen:

  • voor elke opleiding een door de opleidingscommissie aangesteld ZAP-lid;
  • vier AAP-OAP-OB-leden, één voor elke opleidingscluster;
  • vier studenten, één voor elke opleidingscluster.

  De decaan, de vertegenwoordiger van de faculteit in de Raad van Bestuur, de trajectbegeleider, studiebegeleider, activo-antenne nemen zonder stemrecht deel aan de vergaderingen. De beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs is secretaris van de commissie, zonder stemrecht.

  Voorzitter

  • Onderwijsdirecteur: Mieke Adriaens

  ZAP-leden

  • Wiskunde: Marnix Van Daele (plaatsvervanger: Hendrik Van Maldeghem)
  • Fysica en Sterrenkunde: Philippe Smet (plaatsvervanger: Arjen Van der Wel)
  • Informatica : Kris Coolsaet (plaatsvervanger: Veerle Fack)
  • Chemie - Chemistry: Zeger Hens (plaatsvervanger: Katrien Strubbe)
  • Biologie - Biology: Dominique Adriaens (plaatsvervanger: Luc Lens)
  • Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology: Sofie Goormachtig (plaatsvervanger: Bart Devreese)
  • Geologie - Geology: Stephen Louwye (plaatsvervanger: Johan De Grave)
  • Geografie & Geomatica - Hydrography B: Veerle Van Eetvelde (plaatsvervanger: Haosheng Huang)
  • Bioinformatics: Kathleen Marchal (plaatsvervanger: Lieven Clement)
  • Agro- & Environmental Nematology: Wim Bert (plaatsvervanger: Bart Braeckman)
  • Sustainable Land Management: Kristine Walraevens (plaatsvervanger: Rudi Goossens)
  • IMBRSea: Tim Deprez (plaatsvervanger: Marleen De Troch)
  • Marine & Lacustrine Science and Management: Ann Vanreusel
  • Plant Biotechnology: Frank Van Breusegem
  • Statistical Data Analysis: Stijn Vansteelandt (plaatsvervanger: Els Goetghebeur)
  • Space Studies: Maarten Baes (plaatsvervanger: Herwig Dejonghe)
  • Weather and Climate Modeling: Steven Caluwaerts (plaatsvervanger: Piet Termonia)
  • Blue Resources for the Blue Economy: Tim Deprez
  • GUGC: Stephen Depuydt

  AAP-leden/OAP/OB

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Toon Baeyens (wiskunde) (plaatsvervanger: Jonas Joos - F&S)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Sofie Van Damme (chemie)(plaatsvervanger: Lieven Sterck - BCBT)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management - BLUE: Carl Van Colen (IMBRSea) (plaatsvervanger: Nathan Schoutteten - biologie)
  • Groep Geografie & Geomatica - Geologie - Geology - Sustainable Land Management - Weather & Climate Modeling - Hydrography B: Pjotr Meyvisch (Geologie) (plaatsvervangers: Leen De Paepe - GG, Marieke Paepen - Sulama)

  Studenten

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Laurens Debackere (Informatica) (plaatsvervanger: Stijn De Backer - F&S)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Marah Heyerick (Biochemie & Biotechnologie) (plaatsvervanger: Gaëlle Spileers - Chemie)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management - BLUE: Oliver Mechthold (Eduma Biologie) (plaatsvervanger: Bernd Timmermans - Nematology)
  • Groep Geografie & Geomatica - Geologie- Geology - Sustainable Land Management - Weather & Climate Modeling - Hydrography B:  Toon Lambrecht (Geografie & Geomatica) (plaatsvervangers: Piet Reyniers - Geology, Despina Lison - Sulama)

  Leden van de kwaliteitscel zonder stemrecht

  • decaan: Isabel Van Driessche
  • vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: Peter Vandenabeele
  • beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs (secretaris): Charlotte De Volder
  • trajectbegeleider: Beata De Vliegher, Sanne Kiekens (vanaf 1/5/2022)
  • studiebegeleider: Sandra Vangestel
  • activo-antenne: Siel Wellens