Leven en dood zijn (moleculair) innig verbonden

Waar/Wanneer? - Voordracht - Inschrijven? - Andere voordrachten

Waar/Wanneer?

donderdag 1 december 2016 - 19u: voordracht + aansluitende receptie
Faculteit Wetenschappen - Campus Sterre - Krijgslaan 281 - Gent - gebouw S9 - 2e verdieping - Aud.A2

Voordracht

prof. dr. Peter Vandenabeele - Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie - VIB - Inflammation Research Center

Leven en dood zijn overal aanwezig, buiten ons, maar ook in ons. Er is geen leven zonder dood.

Deze voordracht bestaat uit drie delen. Eerst zal ik het hebben over de dood van de cel als essentieel onderdeel van het biologische leven. Het is duidelijk dat dood en leven geen aparte entiteiten vormen, geen opponenten, maar dat zij innig verweven zijn, ook op moleculair vlak.

Vervolgens zal prof. Vandenabeele kort ingaan op de moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van de celdood. Daarin zal duidelijk worden hoe deze verwevenheid tussen leven en dood moleculair wordt vertaald. Vele processen en moleculen dragen terzelfdertijd in zich het vermogen tot leven en tot dood. Deze twee schijnbaar tegengestelde facetten hangen enkel af van plaats en context. Er is dus geen dualiteit maar een mooie verbondenheid tussen leven en dood.

Ten slotte wordt de rol van de celdood bij het ontstaan van ziektes kort toegelicht. Veel ziektes kunnen immers gedefinieerd worden als "teveel" of "te weinig" celdood. Prof. Vandenabeele zal kort vertellen hoe een meer nauwkeurige kennis van de moleculaire processen die leiden tot celdood kan bijdragen tot een betere bestrijding van een aantal veelvoorkomende ziektes.

Inschrijven

Vooraf inschrijven is niet nodig. De voordracht is gratis en staat open voor iedereen met een boon voor wetenschappen.

Andere voordrachten

Deze voordracht maakt deel uit van een reeks ingericht in het kader van Public Outreach. Zo brengen we actueel onderzoek aan de faculteit wetenschappen tot bij een breed publiek. Bekijk het volledige programma voor 2016-2017.

Wens je voortaan op de hoogte te blijven van deze voordrachten, schrijf je in op onze .