Algoritmen, probleemoplossend denken en programmeren in Python

Kadering

Bij heel wat van onze dagelijkse bezigheden zijn op de achtergrond algoritmen aan het werk. Hoe vindt Google zo snel de gewenste pagina met de informatie die we zoeken? Hoe kan Google een waarde-oordeel vellen over de vele pagina's die mogelijke informatie bevatten? Waarom is Google 'slim' genoeg om een typfoutje in je zoekopdracht dikwijls te herkennen en te verbeteren? Waarom verlies je kwaliteit bij het comprimeren van je foto's (in JPG-formaat), terwijl je tekstbestanden moeiteloos kan comprimeren (naar ZIP-formaat) zonder verlies van informatie. In deze nascholingsreeks geven we je een inkijkje in een aantal van de algoritmen die dit mogelijk maken. Deze nascholingsreeks maakt deel uit van het aanbod van "Progra-MEER" (méér dan programmeren).

Doelpubliek

Deze nascholingenreeks richt zich tot leerkrachten wiskunde, wetenschappen, enz. die, door het alsmaar toenemende belang van informatica-wetenschappen, meer achtergrond nodig hebben om het vak "programmeren" te kunnen geven.

Programma

Deze nascholing bestaat uit twee modules van telkens twee volle dagen: