Specifieke eindtermen Informaticawetenschappen: Algoritmen en Programmeren

Doelgroep

Leerkrachten die het vak informatica geven in 3e graad van het secundair onderwijs (ASO/TSO).

Kadering

Vanaf schooljaar 2023-2024 treden de nieuwe eindtermen Informaticawetenschappen in de derde graad in voege. Voor heel wat leerkrachten betekent dit een grote aanpassing. Het is voor hen vaak nog een raadsel hoe ze deze eindtermen in de praktijk moeten implementeren.

Deze workshop wordt ingericht in samenwerking met andere universiteiten.

Inhoud

In deze workshop maken we de eindterm Algoritmen en Programmeren (SP7.1) meer concreet. We geven je meer uitleg en details over de inhoud van deze eindterm en werken uit hoe je deze eindterm in de praktijk kan invullen met behulp van hands-on voorbeelden.

De workshop wordt ingericht in samenwerking met andere universiteiten.

Praktische informatie

  • Periode: 1 of 2 dagen in januari/februari 2023. Update 2/1/23: Omdat de eindtermen in januari 2023 worden herzien is het nu niet aangewezen om hier al een nascholing over in te richten. De nascholing is daarom verschoven naar 2023-2024. Stuur ons zeker een e-mail (Zie 'Hou me op de hoogte' hieronder). Dan informeren wij je zodra meer informatie gekend is.
  • Tijdstip: nog vast te leggen
  • Locatie: meerdere nog vast te leggen locaties
  • Lesgevers: nog vast te leggen
  • Maximum aantal deelnemers: 25
  • Prijs: 90 EUR /dlnmr/dag
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de les zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.

Hou me op de hoogte

  • Hou onze website in de gaten en ook de website van Progra-MEER.
  • Stuur ons een e-mail. (Enkele klikken en versturen)