Voordrachten over wetenschappelijk onderzoek

Logo voordrachten onderzoek Faculteit Wetenschappen Universiteit Gent (UGent)

Folaat (vitamine B9) biofortificatie van gewassen

dinsdag 7 juni 2016 - prof. Dominique Van Der Straeten - Vakgroep Fysiologie - Laboratorium voor Functionele Plantenbiologie

Een gevarieerd en gebalanceerd dieet is van groot belang voor een optimale gezondheid. Door een verkeerd eetpatroon kunnen vitaminetekorten optreden. Dit geldt des te meer voor folaat (vitamine B9) omdat dit niet door de mens wordt aangemaakt. Folaten zijn cruciaal bij verschillende ontwikkelingsprocessen en spelen onder meer een rol bij de ontwikkeling van het ruggenmerg. De meeste voedingsgewassen bevatten zeer kleine hoeveelheden van deze vitamine. Dit geldt o.a. voor rijst en aardappel, twee gewassen die vaak de enige voedselbron vormen voor armere bevolkingsgroepen. Foliumzuursupplementatie vraagt een gespecialiseerde infrastructuur die vaak niet voorhanden is in ontwikkelingslanden. Hoe wordt dit probleem aangepakt? Hoe wordt biotechnologie toegepast zodat voedingsgewassen meer folaten aanmaken? Lees meer...

Volgend academiejaar

Ook in 2016-2017 zetten wij dit initiatief verder. Het programma is volop in opbouw. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden: schrijf je in op onze . (Gewoon klikken en versturen)

Onder meer volgende onderwerpen komen al zeker aan bod:

  • Magisch zelfherstellend plastic (werktitel) (di 04.10.2016 - prof. Filip Du Prez - Vkgr. Organische en Macromoleculaire Chemie)
  • Antarctische meren, hun biodiversiteit, reconstructie van de klimaatverandering en ijskapdynamiek (werktitel) (prof. Elie Verleyen, Vkgr. Biologie)
  • Vele manieren van doodgaan voor een cel: een moleculair verhaal met biomedische en filosofische implicaties (prof. Peter Vandenabeele - Vkgr. Biomedische moleculaire biologie)

Meer informatie volgt.

 

Meer voordrachten over wetenschappen

Ook andere diensten van de UGent organiseren gratis voordrachten over wetenschappen:

Wetenschapscafé

Wetenschapscafés brengen wetenschap tussen pot en pint. Maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend.
Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis! Website wetenschapscafé

Actuele filosofie

De voordrachten hebben telkens een belangrijke episode uit de ontwikkeling van een wetenschapsgebied als uitgangspunt. Deze episodes worden vervolgens gebruikt om belangrijke filosofische kwesties met betrekking tot wetenschap te illustreren, en om uiteen te zetten wat wetenschapsfilosofen over deze problemen geschreven hebben. Website Actuele Filosofie

Afgelopen voordrachten

Zeg niet zomaar glas tegen glas... Intelligent en zelfreinigend glas

dinsdag 1 december 2015 - prof. Klaartje De Buysser - Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie - Onderzoeksgroep SCRiPTS

De hedendaagse bouwstijl gaat hand in hand met grote glaspartijen. Grote glasoppervlakken brengen ook een aantal nadelen met zich mee. Enerzijds is het onderhoud niet altijd evident. Anderzijds worden in winterperiodes grote energieverliezen genoteerd via glas terwijl in de zomermaanden de temperatuur binnenshuis hoog kan oplopen. Voor beide problemen zijn oplossingen in de maak. Enerzijds werd er zelfreinigend glas ontwikkeld. Anderzijds bestaat er intelligent glas ("smart windows") met een zelfregulerend effect wat betreft het doorlaten van IR en/of UV-licht. Lees meer...

Hoe planten goede bodemmicroörganismen gebruiken voor optimale groei

dinsdag 19 januari 2016 - prof. Sofie Goormachtig - Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Net zoals mensen darmbacteriën nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren, hebben planten bodemmicroörganismen nodig om zich te beschermen tegen extreme omstandigheden en pathogenen. Hoe wordt dit onderzocht en hoe kan dit leiden tot een betere plantengroei? Hoe kunnen bodemorganismen worden gebruikt als alternatief voor chemische groeistimulatoren. Lees meer...

Help, ik wil mijn weg vinden! Locatiegebaseerde apps door geografen voor iedereen

dinsdag 2 februari 2016 - prof. Nico Van de Weghe - Vakgroep Geografie - Onderzoeksgroep CartoGIS

Vandaag de dag vliegen big data, location based services en smartphone apps ons om de oren. Vanuit hun unieke tijdruimtelijke invalshoek 'hier en nu' bieden geografen hierin een meerwaarde. Zowel bij de ontwikkeling van apps om het verkeer te monitoren als apps die je helpen je weg te zoeken binnen gebouwen speelt de onderzoeksgroep CartoGIS een significante rol. Met welke technologische en praktische problemen krijgen zij daarmee te maken? En hoe kunnen die worden opgelost? Lees meer... 

De "Theory of Everything" in de fysica: praktisch niets dan wiskunde

dinsdag 1 maart 2016 - prof. Hendrik Van Maldeghem - Vakgroep Wiskunde

In 2007 stelde de fysicus Antony Garrett Lisi zijn "Theorie van Alles" voor. Hij linkte dit sterk met de zogenaamde "enkelvoudige exceptionele Lie groep E8". Wat is de fysische betekenis van de "Theorie van Alles"? Wat is de "enkelvoudige exceptionele Lie groep"? Hoe gaven de oude Grieken al de eerste aanzet tot waar we nu staan in dit onderzoek? Lees meer...

Kritische kijk op de bijensterfte en maatregelen om het tij te keren

dinsdag 12 april 2016 - prof. Dirk de Graaf - Honeybee Valley

Sinds enkele jaren wordt de publieke opinie bestookt met alarmerende berichten over de bijenteeltsector in België. Welke maatregelen worden er genomen en waarom boeken we zo'n beperkte vooruitgang? Waarom scoort men beter in de ons omringende landen? Welke bijkomende maatregelen worden voorgesteld? Lees meer...

Hedendaagse Gentse plantenjagers

dinsdag 3 mei 2016 - Drs. Kenneth Bauters - Vakgroep Biologie - Onderzoeksgroep Zaadplanten

Niet alleen dieren, ook vele planten worden wereldwijd met uitsterven bedreigd. Hoe helpt onderzoek bij het formuleren van conservatiemaatregelen? Hoe wordt plantenmateriaal ingezameld? Welke kenmerken worden onderzocht en hoe worden gegevens uit verschillende disciplines gecombineerd?  Lees meer...