Aardrijkskunde als wetenschap: thema bodemkunde

Deze nascholing is VOLZET. Wil u op de wachtlijst geplaatst worden, bezorg ons dan toch een ingevuld inschrijvingsformulier. Mocht er een plaats vrijkomen, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Kadering

Aardrijkskunde behoort, zowel in het secundair als het hoger onderwijs, tot het domein van de exacte wetenschappen. Als we kijken naar de onderwerpen die in de 3e graad aan bod komen, kan de link met de andere wetenschappen (biologie, chemie, fysica en wiskunde) duidelijk worden gelegd.

Toch wordt deze link te weinig beklemtoond in de les. Zo wordt er bijvoorbeeld weinig ingegaan op de exacte wetenschap achter uitloging en verrijking in bodems, de wiskundige achtergrond van projecties, de fysica van atmosferische processen enz.

Om dit bij te werken en het vak tegelijk duidelijker te positioneren binnen de STEM-vakken organiseert de faculteit wetenschappen van de UGent gedurende enkele schooljaren sessies die telkens een thema uit de aardrijkskunde benaderen vanuit de 'big ideas' binnen de wetenschappen. Daarbij wordt bij elk thema de link en samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke invalshoeken bekeken.

In de voorbije schooljaren kwamen volgende thema's al aan bod: cartografie, weer en klimaat, kosmografie en platentektoniek.

Inhoud

Vanuit de Big Ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D-didactiek te werken. In deze sessie zullen we er twee aan bod laten komen:

  • een les waarin op 1 of 2 perspectieven wordt gefocust: voor bodemkunde focussen we op de perspectieven modellen, systemen (voorstellingen van bodemprofielen, enz.) en patronen (bv. bodemtypes in textuurdiagram).
  • de open aanpak: een onderzoekende houding stimuleren (bv. vertrekkend vanuit de context). Vanuit de leerinhoud van het thema bodemkunde kan je via onderzoeksvragen het thema aanpakken. Via de wetenschappelijke denkwijze – gebruik makend van wiskunde, fysica en ICT – kunnen leerlingen zelf aan het werk gezet worden.

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen worden deze mogelijkheden uitgewerkt, kant en klaar voor gebruik tijdens de les.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 20 maart 2019
  • Tijdstip: 16u-19u
  • Locatie: Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. De specifieke locatie wordt nog meegedeeld.
  • Zelf mee te brengen: een laptop
  • Lesgever: Luc Zwartjes
  • Organisatie: De vakgroep Geografie van de Universiteit Gent is een erkend Center of Excellence van het Digital Earth Network en heeft als doelstelling ruimtelijk denken te introduceren in het secundair onderwijs via diverse activiteiten. Deze nascholing is er één van.
  • Prijs: 40 EUR (Dit omvat de lessen, koffiepauzes, syllabus en werkmateriaal)
  • Inschrijven voor deze nascholing