Ruimtelijk denken met eenvoudige webGIS: ArcGIS online

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Inhoud

Tijdens deze nascholing ervaren leerkrachten zelf hoe ze met behulp van GIS (Geografische Informatie Systemen) het thema 'ruimtelijke ordening' interactiever voor de klas kunnen brengen.

Tijdens de sessie wordt gewerkt met gratis en eenvoudige webGIS-software. Zo ligt de focus op de inhoud en niet op het gebruik van de software. Door GIS in te schakelen in de eigen lespraktijk zien leerlingen de ruimtelijke complexiteit in en daag je ze uit tot actief meedenken en meebeslissen.

Het nascholingspakket bestaat uit:

 • een korte inleiding in het werken met arcGIS Online, zowel de gratis als betalende versie. De verschillen tussen beide wordt toegelicht.
 • concreet aan de slag gaan met een kant-en-klaar pakket, waarbij ook wordt aangetoond hoe je daarmee concrete opdrachten met klasgroepen uitvoert, of op terreinstudie gebruikt.
 • doe-sessie waarin leerkrachten eigen materiaal ontwikkelen.

Praktische informatie

 • Datum: woensdag 23 september 2015
 • Tijdstip: 14u-17u30
 • Locatie: Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S8.
 • Lesgever: Luc Zwartjes
 • Logo Digital Earth EUOrganisatie: De vakgroep Geografie van de Universiteit Gent is een erkend Center of Excellence van het Digital Earth Network en heeft als doelstelling ruimtelijk denken te introduceren in het secundair onderwijs via diverse activiteiten. Deze nascholing is er één van. Meer informatie vind je op www.digital-earth.eu.
 • Zelf mee te brengen materiaal: Het is aanbevolen uw eigen laptop mee te brengen. Er zijn ter plaatse ook laptops beschikbaar.
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Prijs: 40 EUR (inclusief koffiepauze)
 • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
 • Inschrijven voor deze bijscholing