Onderwerpen en projecten

Het Laboratorium voor Mineralogie en Petrologie houdt zich bezig met een brede waaier van onderzoekstopics rond gesteenten en hun mineralen. Door middel van geavanceerde technieken en expertise halen wij informatie uit geomaterialen.

Natuurlijke rijkdommen in mineralen en geomaterialen

Mine in the D.R. Congo. Bengobiri-Bunza in the Maniema province.Door de ongeziene groei van de menselijke populatie tijdens de laatste eeuw, alsook met de toenemende vraag voor natuurlijke rijkdommen, is het vanzelfsprekend dat kennis over de geologie van natuurlijke rijkdommen een strategisch onderwerp is. Ons onderzoek spitst zich daarom toe op de mineralogische en geochemische studie van minerale rijkdommen en geomaterialen. Een belangrijk onderzoeksonderwerp is de typering van “primaire” mineralogische en geochemische eigenschappen van verscheidene kritische minerale rijkdommen. Dit staat ons toe om de vormingscondities van deze rijkdommen te achterhalen en om de geodynamische context tijdens mineralisatie te reconstrueren. Het studiegebied is hoofdzakelijk Centraal Afrika (D. R. Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, Zambia en Tanzania), wat bekend is voor zijn abundantie aan natuurlijke rijkdommen, die dikwijls zeer belangrijk zijn voor de westerse high-tech industrie (bv. Nb-Ta-Li-W-Sn-Au-REE en Cu-Co). Dit onderzoek baseert zich op de combinatie van diverse structurele, mineralogische, petrologische en geochemische technieken. Daarenboven zal de recyclage van rijkdommen steeds belangrijker worden voor de westerse industrie. Daarom richt een tweede onderzoeksonderwerp zich op de mineralogische en geochemische typering van secundaire rijkdommen; hoofdzakelijk afvalproducten van industriële processen. Dit materiaal bevat dikwijls spoorelementen van hoge waarde, hoewel hun aanwezigheid in het verleden genegeerd werd. Een derde onderzoeksonderwerp is de mineralogie en geochemie van fyllosilicaten. Fyllosilicaten zijn één van de meest voorkomende bestanddelen van het aardoppervlak en hebben een belangrijke invloed op verscheidene fysische (bv. zwelling, plasticiteit, schuifsterkte, porositeit) en chemische (bv. bufferwerking en uitwisselingscapaciteit, pH, elektrische geleidbaarheid) eigenschappen. Er zijn vele en gevarieerde toepassingen van fyllosilicaten en hun afgeleiden, en de bruikbaarheid van kleien voor bepaalde doeleinden (bodemfuncties, milieu processen, keramische producten en technische processen) is bepaald door de eigenschappen de fyllosilicaten die deze bevatten.

Thermochronologie

Nikon Ni-E Eclipse Motorized microscopeHet onderzoeksteam Thermochronologie in MinPet maakt gebruik van (hoofdzakelijk lage-T) thermochronometers;  radiometrische dateringsmethoden die gevoelig zijn binnen een specifiek (paleo)temperatuursvenster, en toepasbaar op specifieke mineralen uit  voorname gesteenten. De hoeksteen in het methodologisch arsenaal is de fissiesporen dateringsmethode toegepast op het mineraal apatiet (AFT), waarvoor ons laboratorium volledig is uitgerust. We passen de fissiesporen methode ook toe op bijvoorbeeld titaniet en zirkoon. Technieken die we ook gebruiken op apatiet en zirkoon zijn de (U-Th-Sm)/He en U/Pb methoden. 40Ar/39Ar is een methode die we soms ook toepassen als onderdeel van collaboratief onderzoek. Het labo was traditioneel zeer sterk betrokken in de ontwikkeling en kalibratie van de AFT dateringsmethode, maar de laatste jaren is toegepast geologisch onderzoek het hoofdonderwerp geworden. Binnen deze toepassingen wordt multi-methode thermochronologie aangewend om de thermo-tektonische geschiedenis te achterhalen in Siberië, Centraal Azië, Zuidoost Azië en aan de Zuid-Atlantische passieve randen. Veldwerk en staalname, met bijhorende structureel geologische observaties, petrografie en geochemie zijn telkens belangrijke componenten van onze werkaanpak.

Luminescentie datering

OSL equipmentDe MinPet Luminescentie Onderzoeksgroep houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast onderzoek over het gebruik van thermisch en optisch gestimuleerde luminescentie signalen (OSL) om chronometrische problemen van het laat Quartair op te lossen. Vanaf de stichting van het labo (1992-1993) was dit het enige state-of-the-art luminiscentie dateringslabo in België. Het heeft een sterke traditie van samenwerking en interactie met mensen uit een waaier van disciplines (aardwetenschappen, archeologie, fysica, chemie, geschiedenis en kunst, talen, …).

De chronometrische onderzoeken van het luminescentie labo omvatten (losse) sedimenten vanuit een grote variëteit aan afzettingsmilieus en geografische locaties; om paleoklimaat en omgevingsverandering, neotektonische activiteit, menselijke bezetting en migraties, en mens-milieu interacties beter te begrijpen. Recent zijn onze onderzoeksinspanningen verbreed om ook het potentieel van luminescentie technieken toegepast op vaste gesteenten toe te voegen, om hun thermale en licht-blootstelling te achterhalen.

MinPet projecten

CoBraCoBra Project

 Het CoBra (D.R. Congo - Brazilië) thermochronologie project bestudeert de thermo-tektonische geschiedenis van de passieve randen van de Zuid-Atlantische Oceaan aan de hand van lage-temperatuur themochronometers. De PhD onderzoeker op dit project is Gerben Van Ranst.

TeReSA Project

De Tectonische Reconstructie van het westelijke deel van Zuidoost Azië op geologische tijdschaal wordt onderzocht door PhD student Simon Nachtergaele. Apatiet fissiesporen en apatiet (U-Th)/He dateringsmethoden worden gebruikt om de tijd van drukpropagatie in de bovenste korst veroorzaakt door far-field tektonische effecten vast te leggen.

Zonian Forest Project

Deze interdisciplinaiere studie verricht onderzoek naar bosgronden als geochronologische archieven en wordt uitgevoerd door PhD onderzoeker Nasrin Karimi Moayed. Optisch gestimuleerde luminiscentie (OSL) is hierbij de gebruikte methode om de kennis te vergroten over het potentieel van bosbodems als archieven van mens-landshap interacties.

KABReCore

In dit project voeren we door middel van geochemie en geochronologie de Reconstructie en Characterisatie van erts-gerelateerde granieten uit de Karagwe-Ankola Belt (KAB) van de Great Lakes area. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door PhD onderzoeker Shana De Clercq.

Chinese Tienshan en Junggar Project

De Chinese Tienshan het Junggar orogene complex omvat een reeks tectonische eenheden die gevormd zijn ten gevolge van een complexe evolutie tijdens het Paleozoicum. Dit project heeft als doel om de krustale koelingsgeschiedenis van dit gebied te ontrafelen, vanuit zijn initiële magmatisme tot zijn finale exhumatie. Dit gebeurt door middel van hoge- en lage-temperatuur thermochronometers. Dit project wordt uitgevoerd door PhD student Zhiyuan He.

PalaeosilkroadPalaeosilkroad

Homepage

MinPet partners

Het Laboratorium voor Mineralogie en Petrologie hecht veel belang aan nationale en internationale multidisciplinaire samenwerking. Naast samenwerking met onderzoeksgroepen binnen onze thuisinstelling werken we samen aan onze projecten met partner instituten in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Australië, Rusland, Brazilië, China en Thailand.

Royal Museum for Central AfricaKoninklijk Museum voor Midden-Afrika

Tervuren, België

Homepage

Royal Belgian Institute of Natural SciencesKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Brussel, België

Homepage

Belgian Nuclear Research CentreStudiecentrum voor Kernenergie

Mol, België

Homepage

KU LeuvenKU Leuven

Leuven, België

Homepage

The University of AdelaideDe Universiteit van Adelaide

Adelaide, Australië

Homepage

University College LondonUniversity College London

London, United Kingdom

Homepage

Technical University of DenmarkTechnischue Universiteit van Denemarken

Roskilde, Denemarken

Homepage

Siberian Branch of the Russian Academy of SciencesSiberische Afdeling van de Russische Academie van Wetenschappen

Novosibirsk, Rusland

Homepage

Federal University of Minas GeraisFederale Universiteit van Minas Gerais

Belo Horizonte, Brazilië

Homepage

TU Bergakademie FreibergTU Bergakademie Freiberg

Freiberg, Duitsland

Homepage

Chulalongkorn UniversityChulalongkorn Universiteit

Bangkok, Thailand

Homepage

Nanjing UniversityUniversiteit van Nanjing

Nanjing, China

Homepage

Agentschap Erfgoed VlaanderenAgentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen

Brussel, België

Homepage

Gate ArchaeologyGATE Archaeology

Gent, België

Homepage