Onderzoeker bodem en bodemdata (Vlaamse Overheid - Departement Omgeving)

(25-02-2021)

De functie in het kort

Heb je een goede kennis van het studiegebied bodem en ben je sterk in onderzoek en projectwerking? Beschik je over de nodige communicatievaardigheden en houd je graag de vinger aan de pols bij het beleid? Dan is onderstaande vacature misschien wel iets voor jou!

Als onderzoeker “bodem en bodemdata” ben je verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en aansturen van onderzoek en analyse rond bodem(data). Je vertaalt jouw onderzoeksresultaten naar beleidsrelevante conclusies en je bespreekt die resultaten op Vlaams, Europees of internationaal niveau.

In samenwerking met jouw collega’s werk je daarnaast de DOV-bodemdatabank uit als portaal voor bodemdata in Vlaanderen. Je stelt daarvoor een plan op voor de uitbouw van het bodemluik in DOV en identificeert, centraliseert en harmoniseert bodemdata. Samen met anderen bouw je een netwerk uit en ga je na hoe Vlaamse bodemdata optimaal kunnen worden toegepast in onderzoek, studies, beleid en rapportering en hoe data toegankelijk gemaakt kunnen worden op maat van iedere gebruiker.

Naast die inhoudelijke kennis, zorg je er onder andere ook voor dat iedereen alle gemaakte afspraken nakomt. Je verdeelt opdrachten en controleert de uitvoering ervan. Kan je goed het overzicht bewaren en volg je een planning steeds nauwgezet op? Lees hieronder dan meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 1 van onderstaande voorwaarden:

1)      Je hebt een masterdiploma bio-ingenieur.

EN

Een eerste functierelevante ervaring (o.a. stage, opleiding, …) met deelaspecten van bodem (fysisch, biologisch, chemisch, bodemclassificatie…). 

OF

2)     Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 ((opent in nieuw venster))

EN

Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante beroepservaring met deelaspecten van bodem (fysisch, biologisch, chemisch, bodemclassificatie…).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be, 0492 089 499).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Departement Omgeving

Adres

Koning Albert II-Laan 20/8, Graaf De Ferraris, Brussel 1000 BEL

Routeplanner

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Jurgen Brems

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!