Stories @ UGent @ Work 9: 'Hoe zouden Vlaamse werknemers zelf het beleid rond hun lonen vormgeven'

(27-02-2023) In Story @ UGent @ Work 9 brengen we in kaart hoe Vlaamse werknemers kijken naar loonbeleid. Dat wil zeggen: wat ze van politici verwachten dat die doen qua beleidswijzigingen met impact op het loon van de Vlaming.

In Story @ UGent @ Work 9 brengen we in kaart hoe Vlaamse werknemers kijken naar loonbeleid. Dat wil zeggen: wat ze van politici verwachten dat die doen qua beleidswijzigingen met impact op het loon van de Vlaming.

Enkele (van de veel meer) opmerkelijke cijfers die in deze Story aan bod komen:

Vlaamse werknemers willen werken meer doen lonen.

  • 67,4% is voorstander van verlagen van werkloosheidsuitkeringen (#1/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
  • 66,1% is voorstander van de jobbonus (#2/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
  • 59,9% is voorstander van verlagen van belastingen op arbeid, gecompenseerd door een minder aantrekkelijk systeem van salariswagens (#4/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).

Vlaamse werknemers zijn tevreden met hoe hun loon tot stand komt.

  • Slechts 7,5% is voorstander van afschaffen van de automatische loonindexering (#19/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
  • Slechts 10,5% is voorstander van afschaffen van de koppeling van lonen aan anciënniteit (#18/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).
  • Slechts 22,0% is voorstander van afschaffen van collectieve loononderhandelingen (#15/19 beleidswijziging met meeste voorstanders).

Beleidsmakers die het algemene belang willen nastreven staan voor een uitdaging

  • Wanneer we kijken naar het draagvlak voor beleidswijzigingen opgesplitst naar deelgroepen, zijn Vlaamse werknemers minder vaak voorstander van die beleidswijzigingen die hun deelgroep niet bevoordelen (of die hun deelgroep juist benadelen). Een uitdaging voor beleidmakers die het algemene belang willen nastreven.

Klik hier voor de volledige Story.

Klik hier voor eerste resultaten in Het Laatste Nieuws.