Foute presenteerstijl

Vermijd

 • spreektaal te gebruiken.
 • een subjectief en persoonlijk standpunt in te nemen. Ook een te literaire stijl met beeldend taalgebruik, gezegden en storytelling hoort niet thuis in een wetenschappelijke paper.

Schrijf niet...

In mijn paper probeer ik die theorie te weerleggen, maar ik weet niet of dat zal lukken

Maar wel...

Deze paper heeft als doel die theorie te weerleggen.

Schrijf niet ...

Naar aanleiding van dat gegeven werd er opgemerkt dat er met een minimum aan extra geld en het beter verdelen en het investeren van de reeds bestaande subsidies, een rooskleurige toekomst voor de Belgische topsport was weggelegd, zodat de belastingplichtigen niet dieper in hun portemonnee zullen moeten tasten.

Maar wel ...

Er dienen zich dan ook betere tijden aan voor de Belgische topsport aangezien de reeds bestaande subsidies beter verdeeld en geïnvesteerd zullen worden en er een minimum aan extra geld vrijkomt. De belastingplichtigen zullen daar voordelen van ondervinden.

Schrijf niet ...

Een niet te miskennen bewijslast misschien? Tot op vandaag is deze nog niet echt geleverd. Een mooie theorie dan? Die bovendien ook nog eens eenvoudig te bevatten is? Ja zeker, wiskundig komt het allemaal heel goed uit. Al is misschien de kans wel groot dat het overgrote publiek deel van het publiek deze mathematische uitwerking niet kan volgen. Maar ja, ze moeten dan maar geloven in de theoretische fysicus die het hen uitlegt; hij zal het wel weten. Aanvaard gewoon maar wat er gezegd wordt. En ja, nog één klein detail, men heeft ook nog een aantal extra dimensies nodig om het geheel te doen kloppen.

Maar wel ...

Tot vandaag ontbreekt bewijs voor de mathematische theorie en dus moeten theoretische fysici nog dimensies toevoegen om het geheel te doen kloppen.

 • het onderwerp 'men' te gebruiken. 'Men' is nooit een goed alternatief om een passiefconstructie te vermijden omdat het vaag en onpersoonlijk is.

Schrijf niet...

Men bestudeert al tien jaar de mogelijkheden om naar Mars te reizen.

Maar wel...

De ruimtevaart bestudeert al tien jaar mogelijke expedities naar Mars.

 • de lezer aan te spreken.

Schrijf niet ...

De lezer zal het er wellicht met mij over eens zijn dat ...

Maar wel ...

Daardoor wordt het duidelijk dat ...

Mag ik 'ik' of 'we' gebruiken in mijn paper?

 • Kijk eerst goed na wat je moet schrijven: in bijvoorbeeld een recensie of reflectieverslag moet je zeker 'ik' gebruiken.
 • Voor een wetenschappelijke paper is er geen eenduidig antwoord op deze vraag.
  • Vraag het eerst aan je docent.
  • Wees consequent. Gebruik geen 'ik' of 'we' door elkaar.
  • Wees je bewust van het onderscheid tussen een onnodige 'ik' en een aanvaardbare 'ik'.

Onnodige 'ik': In dit hoofdstuk ga ik in op de gevolgen van roken op stress. beter: Dit hoofdstuk gaat in op de gevolgen van roken op stress.

Aanvaardbare 'ik': Mijn veldonderzoek werd belemmerd door het slechte weer: ...

Alternatieven voor het gebruik van 'ik' of 'we':

Schrijf niet...

Ik denk ...

Maar wel...

Dat kan liggen aan (...)
De veronderstelling bestaat dat (...)
Dat onderzoek toont aan dat (...)
Dat is te wijten aan (...)
Dat blijkt (...)
Zou-constructies
Dat moet gezien worden als …

Schrijf niet...

Ik ga X doen.

Maar wel...

Dit hoofdstuk zal zich focussen op ...
Hier komen drie aspecten aan bod: ...
Dit onderdeel zal een overzicht geven van ...
Dit onderzoek analyseert de invloed van X op Y
Daarbij komt de theorie van X aan bod