Evalueer

Schrijfwijzer

Het kan dat je docent je evalueert met deze schrijfwijzer. Wanneer je klikt op de mogelijke fouten, zal je meer uitleg krijgen.

Deze schrijfwijzer kan aangepast zijn aan jouw specifieke opleiding of schrijftaak. Vraag meer info bij je docent.

 

Ben je student Letteren & Wijsbegeerte?

Ook bij Taalonthaal van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte gebruiken ze deze schrijfwijzer. Daar is hij gelinkt aan een Vademecum waarin concrete, faculteitsgebonden tips staan.