Heb je recht op groeipakket als jobstudent?

Sinds 1 januari is de kinderbijslag overgeheveld van federaal naar de gewesten en heet het nu groeipakket. Er is wel wat veranderd.

Zolang je werkt met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (= niet langer dan 1 jaar ononderbroken), je RSZ-vrij (ten belope van 475u) én maximaal 240u per kwartaal werkt , behoud je het recht op groeipakket.

Werk je met een RSZ-afhouding van 13,07% dan mag je maximaal 80u per maand werken om je rechten op groeipakket te vrijwaren. Werk je meer uren, dan verliest het gezin voor die maand het bedrag van het groeipakket dat voor jou van toepassing is.

Dit is eveneens van toepassing tijdens het 3e kwartaal (zomervakantie)!

Meer info over het groeipakket kan je vinden op Centen voor Studenten