Kortverblijf

Op zoek naar een kamer voor een aantal weken/maanden?

Als UGent-student, ingeschreven voor minstens 27 studiepunten én kinderbijslaggerechtigd, kan je huisvesting voor een korte periode aanvragen.

Een aanvraag kan je indienen, onder volgende voorwaarden:

 • Een kortverblijf kan ten vroegste aangevraagd worden vanaf 10 november van het lopende jaar (en nadat de wachtlijst van aanvragen voor een standaardovereenkomst is uitgeput)
 • De huurovereenkomst kan ten vroegste ingaan vanaf 16/11 en kan gehuurd worden tot uiterlijk 15/7 van het lopende academiejaar.
  Tijdens de zomermaanden (vanaf 16/7 tot einde academiejaar) kunnen enkel studenten die een stage volgen, een aanvraag doen (of de bestaande aanvraag verlengen) . Dit kan voor een (aansluitende) huurperiode met start- en einddatum tussen 16/07 en het einde van het 'lopende' academiejaar.
 • De minimale verblijfsduur is 1 maand, verlengbaar per halve maand. De overeenkomst gaat steeds in op de 1e of 16e van de maand
 • Het is niet mogelijk om een aanvraag te doen voor een huurperiode die het 1e en het 2e semester overlapt
 • Een (her)aanvraag voor een standaardovereenkomst of een lopende standaardovereenkomst kan niet worden omgezet naar een (her)aanvraag/overeenkomst voor kortverblijf
 • Studenten, die een kortverblijf hebben aangevraagd en (eventueel aansluitend) een wooneenheid aanvragen voor het daaropvolgende academiejaar worden niet als heraanvrager beschouwd. Zij kunnen enkel een 1e aanvraag indienen en genieten bijgevolg geen prioriteit als heraanvrager
 • De wooneenheid wordt toegewezen in rangorde van tijdstip van aanvraag
 • De huurprijs bedraagt het gangbare tarief

Stuur een e-mail met vermelding van je naam, studentennummer en de gewenste huurperiode naar

Tijdens de blok- en examenperiode kan je al een kamer aanvragen vanaf 2 weken

Je kan een kamer huren voor de duur van jouw blok- en examenperiode:

 • Maandag 09-01-2023 t.e.m. zaterdag 04-02-2023
 • Maandag 29-05-2023 t.e.m. zaterdag 08-07-2023
 • Maandag 21-08-2023 t.e.m. zaterdag 16-09-2023

Stuur een e-mail met vermelding van je naam, studentennummer en de gewenste begin- en einddatum naar