Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2015-2016

Studiegeld

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag (€ 230) + het forfaitair bedrag voor de opleiding + een bedrag per opleidingsonderdeel.
Bij inschrijving voor aparte opleidingsonderdelen uit onderstaande opleidingen moet ook het forfaitair bedrag voor de opleiding betaald worden.
Eventuele reducties voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de betrokken faculteit geregeld.
Bij stopzetting wordt het studiegeld niet terugbetaald.

De tarieven die worden vermeld (zowel het vast bedrag, het forfaitair bedrag als de bedragen per opleidingsonderdeel) gelden voor elk contracttype (diplomacontract, creditcontract).
Het vast bedrag en het forfaitair bedrag worden altijd aangerekend, ook indien slechts één of een aantal opleidingsonderdelen worden opgenomen.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Postgraduate Studies of Logic, History and Philosophy of Science
indicatief bedrag: € 230

Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, alle afstudeerrichtingen:
indicatief bedrag: € 890

Postgraduaatsopleiding Tentoonstelling en beheer van actuele kunst (UGent – HoGent)
indicatief bedrag (inschrijven HoGent): € 2000

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken
indicatief bedrag: € 2050 + € 230 = € 2280

Postgraduate Studies Dutch and Translation
indicatief bedrag: € 1330
Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor studenten die academiejaar 2014-2015 al gedeeltelijk het postgraduaat volgen. Voor die studenten wordt het studiegeld berekend volgens de oude berekeningswijze (forfaitair bedrag = 150 euro), met uitzondering van het vaste bedrag dat ook voor hen verhoogd wordt naar 230 euro. Algemeen wordt dit dan:
Eerste inschrijving : 1330 euro
Herinschrijving: 1130 euro

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde
indicatief bedrag: € 770

Faculteit Wetenschappen

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology
indicatief bedrag: € 915

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling
indicatief bedrag: € 744,80

Postgraduate Hydrography B (UGent – Hogere Zeevaartschool)
(inschrijven Hogere Zeevaartschool)

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Musculoskeletale kinesitherapie
indicatief bedrag: € 3450

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (met UA – VUB – KU Leuven)
indicatief bedrag: € 667,10

Postgraduate Studies in Oral Implantology
indicatief bedrag jaar 1: € 5230
indicatief bedrag jaar 2: € 5180

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (UGent – KU Leuven)
indicatief bedrag: € 333

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (UGent - HoGent - HoWest)
indicatief bedrag: € 1920

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica
indicatief bedrag: € 710

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (UGent – KU Leuven)
indicatief bedrag: € 4160

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences
indicatief bedrag: € 10230

Postgraduate Studies in Algology (met ULB - KU Leuven - UL - VUB - UCL - UA)
indicatief bedrag: € 2480
(erratum in gedetailleerde lijst / BC 4 mei 2015 p.7 punt 2. Forfaitair bedrag = € 2020 i.p.v. € 2250)

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduate studies in Fire Safety Engineering
indicatief bedrag voor de volledige 2-jarige opleiding: € 8000 (verschillend per academiejaar: 2 x vast recht en 2 x forfaitair bedrag)

Postgraduaatsopleiding Industrieel beheer
indicatief bedrag: € 230 + € 3950

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management
indicatief bedrag: € 3830

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en kunstmanagement
indicatief bedrag: € 2630

Postgraduaatsopleiding Complementaire Internationale Studies in Management
indicatief bedrag: € 813

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur + Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs
indicatief bedrag: € 890

Gedetailleerde lijst

gedetailleerde lijst studiegeld PGOP 2015-2016

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur met het vast bedrag + het forfaitair bedrag voor de opleiding.

Contact

studiegeld@UGent.be