Renteloze lening aankoop laptop - BYOD

NOOD AAN EEN LAPTOP

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs aan de Universiteit Gent.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende, voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk.
Dit kan zeker aan het begin van het academiejaar een zware hap uit je budget betekenen.

RENTELOZE LENING VOOR AANKOOP LAPTOP

De UGent voorziet via de Sociale Dienst in renteloze leningen voor de aankoop van een laptop.

Aanvragen voor 2022-2023 kunnen vanaf 01/09/2022

   

  • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor de studietoelage van de Vlaamse overheid
  • Je hebt je hoofdinschrijving aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering diplomajaar)
  • Nog geen 18 jaar? Je ouders moeten de aanvraag en het contract van de lening mee ondertekenen

  Heb je minder dan 27 studiepunten en zit je niet in je diplomajaar?
  Neem contact met ons op via mail om je specifieke situatie toe te lichten. 


  Het bedrag van de lening wordt beperkt tot:

  • € 950 voor de laptop 
  • € 1 200 voor de laptop wanneer de opleiding een meer geavanceerd model vereist
  • € 275 voor toebehoren, verzekeringen en servicediensten
  • € 125 voor een extern scherm voor thuisgebruik

   
  De terugbetalingstermijn voor een lening afgesloten in academiejaar 2021-2022 loopt maximum over 1 academiejaar.

  De volledige lening moet ten laatste terugbetaald worden:

  • tegen 30 september 2022
  • binnen de 3 maand na stopzetting, bij het stopzetten van je studies


  Je betaalt enkel het geleende bedrag terug, er worden geen intresten aangerekend bij een tijdige terugbetaling.

   

  1. Vraag een gedetailleerde offerte in de winkel of maak een prijsoverzicht op basis van de website van de leverancier.
   Zorg er voor dat ook alle toebehoren waarvoor je wil lenen in een offerte opgenomen worden.
  2. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit formulier, samen met de nodige documenten naar .

    

   Bij de Sociale Dienst zijn er allerlei mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.