FAQ - Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op de meestgestelde vragen over de Sociale Dienst.

Het studentenstatuut


Nee, het studentenstatuut is een verzameling van rechten en plichten die je kan hebben als student.

Onder het studentenstatuut valt bijvoorbeeld het recht Groeipakket, het kunnen werken als student, het fiscaal ten laste zijn, ....
Om van bepaalde rechten gebruik te kunnen maken zijn er specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen.


Ja, omdat er soms voorwaarden zijn op vlak van je inschrijving kan dit een invloed hebben.

Je inschrijving wijzigen of stopzetten tijdens het academiejaar kan je best goed overwegen.
Naast gevolgen op academisch vlak, zijn er gevolgen voor je studentenstatuut.

Studietoelage van de Vlaamse overheid


Wij raden aan om bij de start van elk academiejaar na te kijken, in het digitaal loket, of er reeds een dossier is opgestart.
Is dit niet het geval kan je dit zelf nog tijdig in orde brengen.

Elke student moet bij een eerste aanvraag een profiel aanmaken in het digitaal loket.
In dit profiel kan hij zijn opstartvoorkeur weergeven. Op basis van deze opstartvoorkeur start de afdeling studietoelagen elk jaar een dossier op.
! Let op: Kreeg je vorig jaar een afkeuring van je dossier? Dan zal er nooit een automatisch dossier worden opgestart in het nieuwe academiejaar.


Ja, maar enkel indien je valt onder één van de uitzonderingen.

  1. In het jaar dat je je diploma behaalt, mag het aantal studiepunten lager zijn.
  2. Indien je ernstig ziek bent en hierdoor geen 27 studiepunten kan opnemen.


Ja, je kan een studietoelage krijgen voor het behalen van meerdere diploma's en het voltooien van meerdere programma's.

Of je nog effectief in aanmerking kan komen zal afhangen van je de opleiding of het programma waarvoor je wil inschrijven.
Daarnaast zal er ook rekening gehouden worden met je volledige studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.

Studiegeld


Neen, je hoeft niet het volledige studiegeld te betalen.

Je kan bij je inschrijvingsaanvraag aanduiden dat je een studietoelage van de Vlaamse overheid zal aanvragen.
Bijgevolg zal je bij jouw definitieve inschrijving een voorlopige factuur ontvangen met het verminderde studiegeld als beurstariefstudent.
Vergeet zeker niet jouw studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit kan door een profiel aan te maken via de afdeling Studietoelagen.


Ja, als je verwacht in het nieuwe academiejaar recht te hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid kan je voorlopig het beurstarief betalen.

Je gebruikt de gegevens van je oorspronkelijk factuur om de betaling over te maken, maar past het bedrag aan naar het beurstarief.
Vergeet zeker niet jouw studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit kan door een profiel aan te maken via de afdeling Studietoelagen.

Studiefinanciering Sociale Dienst


Ja, je moet elk jaar opnieuw een aanvraag voor studiefinanciering indienen.

Elk academiejaar onderzoeken wij opnieuw jouw recht op studiefinanciering.
Je vult het nieuwe aanvraagformulier in en voegt hierbij ook alle nodige documenten.
Enkel volledige aanvragen zullen wij opnieuw onderzoeken en behandelen.


Nee, wij onderzoeken altijd jouw specifieke en individuele situatie.

De nationaliteitsvoorwaarden en studievoorwaarden zijn voor zowel de studietoelage als onze studiefinanciering dezelfde.
Onze studiefinanciering kan er zijn ter aanvulling of vervanging van je recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid.
Je vult het nieuwe aanvraagformulier in en voegt hierbij ook alle nodige documenten.
Wij bekijken jouw specifieke situatie en gaan na wat mogelijk is.