Diplomatoelatingsvoorwaarden Bacheloropleiding

Rechtstreekse toelating

Toelating na aanvraagprocedure

Je kan, na voorafgaand onderzoek, worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een buitenlands diploma indien je beschikt over:

  • Een ander diploma van secundair onderwijs (dan vermeld bij rechtstreekse toelating) dat, in het land waar het werd uitgereikt, toegang verleent tot dezelfde universitaire studies.

Onder andere de volgende documenten moeten worden ingediend:

Toelatingsexamen voor arts-tandarts-diergeneeskunde

Wie kiest voor de studie geneeskunde of tandheelkunde moet - net als Vlaamse studenten - slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen (tand)arts of diergeneeskunde (diergeneeskunde vanaf 2023-2024).

Ijkingstoets burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Ijkingstoets industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info industriële wetenschappen: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Meer info biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

IJkingstoets Bio-ingenieurswetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

IJkingstoets Wiskunde

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

Meer info: Faculteit Wetenschappen.

IJkingstoets Fysica en sterrenkunde

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

Meer info: Faculteit Wetenschappen.

IJkingstoets Farmaceutische wetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 4/7/2022 en 27/8/2022.

Meer info: Faculteit Farmaceutische wetenschappen.

 

Ga door naar Een aanvraag indienen