Tuition Fee Postgraduate Programme 2020-2021

The tuition fee consists of € 245.20 fixed amount + an amount per credit + if applicable an extra amount for the programme or the course unit.

English-taught programmes are mentioned in English, Dutch-taught programmes are mentioned in Dutch

Faculty of Arts and Philosophy

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 245.20 + € 26.60 per studiepunt + € 470 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 2311.20
Studenten die de studie spreiden over 2 jaar worden in het tweede jaar vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding (€ 470).
Studenten met een inschrijving voor een andere postgraduaatsopleiding in de faculteit LW die als keuzevak opleidingsonderdelen uit deze PGOP opnemen worden vrijgesteld van het bijzonder studiegeld voor de opleiding van het keuzevak (€ 470).

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 credits)
€ 245.20 + € 26.60 per credit
for 60 credits: € 1841.20

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 245.20 + € 26.60 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1841.20

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 credits)
€ 245.20 + € 26.60 per credit + € 270 surplus amount for the programme
for 60 credits: € 2111.20
No surplus amount for the programme (€ 270) is asked upon re-enrolment
No surplus amount for the programme (€ 270) is asked at students enrolled in another Postgraduate Programme of the Faculty of Arts and Philosophy who take elective course units from this Postgraduate Programme.

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (UGent and HoGent) - (48 credits)
Enrolment at HoGent
€ 2950

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme (ism deMens.nu en VUB) - (29 credits)
Enrolment at VUB
€ 1500

Faculty of Sciences

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 credits)
€ 245.20 + € 26.60 per credit
For 33 credits: € 1123

Postgraduate Hydrography B (UGent and de Hogere Zeevaartschool) – (60 credits)
Enrolment at Hogere Zeevaartschool
€ 2050

Faculty of Medicine and Health Sciences

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 credits - 2 years)
€ 245.20 + € 90.60 per credit

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie
MTa voltijds (40 studiepunten - 1 jaar):
€ 245.20 + € 90.60 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld
voor 40 studiepunten: € 4184.20

MTb deeltijds (19 studiepunten in jaar 1 en 21 studiepunten in jaar 2)
jaar 1: € 245.20 + € 90.60 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 19 studiepunten: € 2281.60
jaar 2: € 245.20 + € 90.60 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 21 studiepunten: € 2462.80

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 245.20 + € 26.60 per studiepunt
voor 58 studiepunten: € 1788

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen (21 studiepunten)
€ 245.20 + € 90.60 per studiepunt + € 525 bijzonder studiegeld
voor 21 studiepunten: € 2672.80

Postgraduate Studies in Algology (interuniversity: UGent - ULB - KU Leuven - ULG - VUB - UCL en UA) - (40 credits - 2 years)
enrolment at each university possible except for ULG en ULB
year 1:
€ 245.20 + € 1470 = € 1715.20
students with a credit for 'Clinical internship Part 1 & 2': € 245.20 + € 1370 = € 1615.20
year 2:
€ 245.20 + € 2020 surplus amount for the programme

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (gezamenlijk aangeboden door UGent ent KU Leuven) - (60 studiepunten)
inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen
vast bedrag € 111.90 + € 5.90 per studiepunt + 101.32 bijzonder studiegeld voor de opleiding
voor 60 studiepunten: € 567.22

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (gezamenlijk aangeboden door UGent en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan UGent
vast bedrag € 245,20 + € 90.60 per studiepunt + € 1786.80 bijzonder studiegeld
voor 30 studiepunten: € 4750

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - VUB en KU Leuven) - (30 studiepunten)
inschrijven aan KU Leuven
€ 245.20 + € 14.90 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 699.20

Postgraduaatsopleiding Rampenmanagement (gezamenlijk aangeboden door UGent - UA - KU Leuven - VUB en KMS) - (20 studiepunten)
inschrijven aan UA
Voor de volledige opleiding bedraagt het studiegeld: € 2500

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (gezamenlijk aangeboden door UGent -  HoGent - HoWest en Arteveldehogeschool) - (30 studiepunten - 2j.)
inschrijven aan Arteveldehogeschool
€ 2110

Faculty of Engineering and Architecture

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j.)
Enkel herinschrijven
€ 245.20 + € 90.60 per studiepunt + € 80 per studiepunt als bijzonder studiegeld.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het bedrag van € 90,.0 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 26.60 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project.
  • Het bedrag van € 90.60 per studiepunt wordt verminderd naar € 26.60 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving).
  • Het bedrag van € 90.60 per studiepunt wordt verminderd naar € 26.60 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 credits - 2 years)
€ 245.20 + € 90.60 per credit + € 48.33 as a surplus amount per credit (€ 145 for course units of 3 credits, € 290 for course units of 6 credits en € 725 for the dissertation)

Discounts are possible upon re-enrolment:

  • The amount of € 90.60 per credit will be reduced to € 26.60 per credit if the student will re-enrol for a course unit.
  • The surplus amount for the course unit doesn't need to be paid upon re-enrolment.

Faculty of Engineering and Architecture and Faculty of Bioscience Engineering

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (gezamenlijk aangeboden door UGent - KU Leuven en UHasselt) - (60 studiepunten)
inschrijven aan elk van de deelnemende universiteiten
€ 245.20 + € 11.70 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 947.20

Contact

studiegeld@ugent.be