Uitstroommogelijkheden voor criminologen

Een blik op onze alumni op de arbeidsmarkt

Onze afgestudeerde criminologen komen terecht in heel diverse sectoren en beroepen. Het criminologisch werkveld is heel breed.

Werkgevers zijn hoofzakelijk overheidsdiensten en organisaties van openbaar nut.

Daarnaast stellen we ook vast dat opportuniteiten in de profit sector toenemen; in de bewakings- en private veiligheidssector bijvoorbeeld is er een groeiende vraag naar criminologen voor diverse managementposities.

Jaarlijks organiseert onze opleiding samen met onze alumnivereniging, Crimilumni, een job event, Career dating met criminologen, waarbij we onze master studenten via professionele speeddates laten kennismaken met onze alumni en hun beroepen. Dit netwerk van afgestudeerde criminologen maakt een blik achter de schermen mogelijk van zowel jobs voor starters alsook van jobs voor carrièretijgers.

Meer informatie over dit event is terug te vinden via de website van Crimilumni en sfeerbeelden kunnen bekeken via social media.

 Volgende profielen namen deel aan eerdere edities van dit event:

 

In de sector sociaal

Forensische psychiatrie:

 • PC Sint-Jan Baptist, Forensische Cel Zorg & Beleid: criminoloog
 • FPC Antwerpen: therapeutisch assistent
 • FPC Gent: behandelrapporteur

Drughulpverlening:

 • Kompas vzw: groepsbegeleider
 • De Kiem vzw: verantwoordelijke ambulante diensten (senior functie)

Justitieel Welzijnswerk:

 • CAW-JWW: ondersteunend figuur hulp- & dienstverlening aan gedetineerden
 • CAW-JWW: (junior) trajectbegeleider

Bijzondere jeugdzorg:

 • De Zande: begeleider time-out leefgroep

 

In de sector justitie

Openbaar ministerie: beleidsadviseur, parketcriminoloog, afdelingssecretaris

Rechtbanken:    

 • Jeugdrechtbank: consulent sociale dienst
 • Strafuitvoeringsrechtbank: assessor (senior functie)

Gevangenissen & strafuitvoering:

 • Schakelteam Oost-Vlaanderen: schakelfunctie mobiel forensisch team
 • FOD Justitie: attaché-gevangenisdirecteur (senior functie)
 • Vlaamse Overheid: beleidscoördinator hulp- & dienstverlening aan gedetineerden

Alternatieve maatregelen:

 • ADAM: herstelbemiddelaar
 • Moderator: herstelbemiddelaar

Justitiehuizen & Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht:

 • Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht: directiemedewerker
 • Justitiehuis Antwerpen: justitieassistent

 

In de sector politie

Lokale politie:

 • Basispolitiezorg: inspecteur van politie (INP) - interventiedienst
 • Gerechtelijke politie (LRD): officier van politie (senior functie)
 • Burgerpersoneel: adviseur

Federale politie:

 • gerechtelijke politie: rechercheur
 • bestuurlijke politie:

Scheepvaartpolitie: sectiechef (senior functie)

Wegpolitie: directeur (senior functie)

 • Burgerpersoneel: adviseur, strategisch analist

Private veiligheids- en bewakingssector:

 • PWC: financial crime analist
 • Securitas: shift leader control room, postoverste FPC
 • De Lijn: deskundige sociale veiligheid
 • ING: compliance risk analyst

 

In de sector beleid & onderzoek

Federale overheidsdiensten:

 • EUCPN: policy & practice officer
 • Provincie: noodplanningsambtenaar

Inspectiediensten:

 • Douane: attaché, adviseur-teamchef, financieel deskundige, dossierbeheerder risicobeheer verdovende middelen
 • RSZ: Sociaal controleur
 • FAVV: attaché/inspecteur

Lokale overheidsdiensten:

 • drugcoördinator (senior functie)
 • preventieambtenaar
 • deskundige integrale veiligheid
 • coördinator team buurtstewards

Onderzoeksinstituten/stichtingen:

 • Child Focus: policy officer
 • VIAS: researcher
 • VVSG: stafmedewerker
 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: attaché/projectbeheerder

Uitdagingen bij het betreden van de arbeidsmarkt

Niettegenstaande onze afgestudeerden in heel wat verschillende beroepen en sectoren aan de slag zijn, is het betreden van het criminologisch werkveld niet zo evident. Het kan een tijdje duren vooraleer onze afgestudeerden op de positie belanden waarin zij geïnteresseerd zijn en verloond worden op basis van het masterdiploma.

Een aantal hindernissen zijn hiervoor verantwoordelijk.

Het criminologisch beroep bestaat niet. Er zijn weinig vacatures die expliciet verwijzen naar een functie met het woord criminoloog in de titel. Onze opleiding isgeen beroepsopleiding maar vooral een breed theoretische academische opleiding met als doel studenten voor te bereiden op een functie als beleidsmedewerker.

Daarnaast zijn de selectieprocedures voor bepaalde overheidsdiensten vrij lang. De rekruteringsprocedure van de politie voor de uniformfuncties neemt al snel 1 jaar in beslag. Selor, het rekruteringsbureau van de overheid, hanteert eveneens een procedure waarbij de verschillende rondes ruim gespreid worden in de tijd omdat zij wettelijk verplicht zijn heel objectief te werk te gaan bij het selecteren van de kandidaten.

Er zijn weinig functies/beroepen waarvoor enkel criminologen in aanmerking komen. Voor jobs in het criminologisch werkveld, zelfs bij de politie, kunnen afgestudeerden vanuit verschillende opleidingen solliciteren.

Succes bij het solliciteren wordt dus niet enkel bepaald door het diploma criminologische wetenschappen maar grotendeels ook door jouw drijfveren, persoonskenmerken en professionele vaardigheden. Vrijwilligerswerk tijdens jouw studententijd zal in bepaalde sectoren als een enorm pluspunt worden beschouwd.

Kies je voor een job in de maatschappelijke sector, dan is het idee dat je kan bijgedragen aan een maatschappelijk doel belangrijk voor jou. We merken bij onze alumni vaak een grote jobtevredenheid nadat ze uiteindelijk op de professionele plaats zijn terechtgekomen die ze voor ogen hadden.

 

Welke vervolgopleidingen vinden we terug bij onze alumni?

Om sterker te staan op de arbeidsmarkt of om verder te bouwen aan de loopbaan waarvan zij dromen investeren onze alumni vaak in extra opleiding.

Onmiddellijk na het afstuderen kiest een grote groep van onze afgestudeerde studenten voor een politieopleiding. Ze starten doorgaans reeds in het masterjaar met de selectieproeven hiervoor zodat zij na het afstuderen de toelating hebben om zich aansluitend in te schrijven voor deze opleiding.


Daarnaast stellen we volgende opleidingen vast bij onze pas afstuderende studenten:

 • Rechten: voor een job als advocaat of parketmagistraat (openbaar ministerie) Bachelor
 • Sociaal Werk: voor een job in de hulpverlening
 • Bestuurskunde/public management: voor een job bij de overheid
 • Psychologie: voor een job in de gespecialiseerde hulpverlening
 • Forensische gedragswetenschappen: voor een job in de gespecialiseerde hulpverlening of in de gespecialiseerde opsporing
 • Lerarenopleiding/educatieve master: voor een job in het onderwijs

 

Ook alumni die reeds in het werkveld actief zijn behouden vaak hun drive om levenslang te leren en kiezen voor nascholingen of extra opleiding die hen kan ondersteunen in hun functie:

 • Bachelor zorgmanagement: voor een job in de gezondheidszorg
 • Postgraduaat bemiddeling: voor een job als herstelbemiddelaar
 • Postgraduaat bedrijfsmanagement: voor een job in gespecialiseerde opsporing of bij inspectiediensten
 • Postgraduaat forensische psychodiagnostiek/risico-taxatie: voor een job in de gespecialiseerde gezondheidszorg