Keuzevakken rechten

Keuzevakken in de bachelor

In de 3de bachelor kiest de student voor minstens 6 studiepunten aan keuzevakken:

Studenten dienen in principe 2 keuzevakken op te nemen. Wanneer echter wordt gekozen voor een keuzevak van 6 studiepunten of meer zal het niet meer worden toegelaten nog een ander keuzevak op te nemen (want surnumerair).

Keuzevakken buiten de faculteit die op onderstaande witte lijst vermeld staan en universiteitsbrede keuzevakken worden automatisch door de verantwoordelijk lesgever en de Curriculumcommissie Rechten goedgekeurd en hiervoor dient er GEEN toelating aan de lesgever gevraagd te worden noch doorgestuurd te worden.

Voor keuzevakken buiten de faculteit (die NIET vermeld staan op de witte lijst/geen universiteitsbrede keuzevakken zijn) vragen wij omwille van COVID19 om de toestemming van de lesgever + vermelding vakcode + vaknaam + naam opleiding waarin vak gedoceerd wordt + aantal studiepunten per mail door te sturen naar fsa.rechten@ugent.be met als onderwerp 'keuzevak BBRECH toestemming lesgever' ten laatste op 8 oktober 2021.

Deadline & toelating lesgever voor keuzevak buiten de faculteit

Keuzevakken in de master

In de twee masterjaren samen moeten volgende keuzevakken worden gevolgd :

  • 1 vak uit de module van opleidingsonderdelen met een gegarandeerde vaardighedencomponent (= module 1) (studiepunten variëren van 4 tot 12)
  • Overige vakken op te nemen uit module 2 (juridische + niet-juridische opleidingsonderdelen)

Min 6 vakken  van 6 studiepunten (geen maximum)

Max 12 studiepunten aan niet-juridische opleidingsonderdelen

 

De student beslist zelf in welk jaar hij welke opleidingsonderdelen opneemt, maar de faculteit stelt het volgende modelkeuzetraject voor:

 

Eerste master:

28 studiepunten keuzevakken

2 vakken van 6 studiepunten

 

 

 

16 studiepunten

OF 4 vakken van 4 studiepunten uit module 2

 

 

 

OF 1 vak uit module 1, aangevuld met vakken van 4 of 6 stp

Bijv. vak van 4 stp uit module 1 + 3x4 vakken van 4 stp uit module 2

Bijv. vak van 12 stp uit module 1 + 1 vak van 4 stp uit module 2

Bijv. vak van 6 stp uit module 1 + keuzevak van 6st  en 4 stp uit module 2

 

Tweede master:

40 studiepunten aan keuzevakken

4 vakken van 6 studiepunten

 

 

 

16 studiepunten

OF 4 vakken van 4 studiepunten uit module 2

 

 

 

OF 1 vak uit module 1, aangevuld met vakken van 4 of 6 stp

Bijv. vak van 4 stp uit module 1 + 3x4 vakken van 4 stp uit module 2

Bijv. vak van 12 stp uit module 1 + 1 vak van 4 stp uit module 2

Bijv. vak van 6 stp uit module 1 + keuzevak van 6st  en 4 stp uit module 2

 

De vakken van 4 stp uit Module 2 omvatten enerzijds “Juridische opleidingsonderdelen” en anderzijds “Niet-juridische opleidingsonderdelen”. Voor de “Niet-juridische opleidingsonderdelen” kan gekozen worden uit een lijst met “preferentiële niet-juridische opleidingsonderdelen” of kan een opleidingsonderdeel “uit een andere master na bacheloropleiding van de UGent” worden gekozen.  Er kunnen voor hoogstens 12 studiepunten “Niet-juridische opleidingsonderdelen” worden gekozen.

Aangezien de faculteit ervoor heeft geopteerd de deliberatiepakketten te laten samenvallen met de modeltrajectjaren, zal de student die in het eerste jaar van de masteropleiding voor minder dan 28 studiepunten aan keuzevakken opneemt, niet geslaagd kunnen worden verklaard voor het deliberatiepakket eerste master rechten (28 stp. plichtvakken + masteproef I (4 stp) + 28 stp. keuzevakken= de 60 stp. van het modeltrajectjaar).

 

Voor Erasmusstudenten:

Voor Erasmusstudenten geldt enkel de regel dat max 7 vakken van 4 studiepunten uit Module 2 mogen worden opgenomen (inclusief de regels m.b.t. verdeling over juridische en niet-juridische opleidingsonderdelen: studenten kunnen dus max. 12 stp aan niet-juridische opleidingsonderdelen opnemen). Er wordt door de Curriculumcommissie echter geen minimaal aantal op te nemen vakken van 6 stp uit Module 2 opgelegd.

Deadline & toestemming lesgever voor keuzevak buiten de faculteit (uit Master-na-bachelor opleiding of universiteitsbreed keuzevak)

  • De keuzevakken moeten ingegeven worden in Oasis uiterlijk op 8 oktober 2021 (indien al vóór die datum in voorstel geplaatst, slechts 1x toegelaten om curriculum opnieuw in ontwerp te stellen. Er kan slechts éénmalig in 2e semester een wijziging worden toegestaan, uiterlijk tot de vrijdag van de 2de lesweek (25 februari 2022). Na die datum kan een student niet meer inschrijven voor een ander keuzevak. Er rest hem dan enkel nog de optie om uit te schrijven voor het keuzevak en dit uiterlijk op 28 februari 2021. De aanvraag tot wissel van keuzevakken dient te gebeuren via mail gericht aan fsa.rechten@UGent.be.
  • Keuzevak buiten de faculteit: omwille van COVID19 vragen wij om de toestemming van de lesgever + vermelding vakcode + vaknaam + naam opleiding waarin vak gedoceerd wordt + aantal studiepunten (formulier) per mail door te sturen naar fsa.rechten@ugent.be met als onderwerp 'keuzevak BMRECH toestemming lesgever' ten laatste op 8 oktober 2021.

Keuzevakken in de ManaMa-opleidingen

Via Oasis kunnen de keuzevakken geselecteerd en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde curriculumcommissies. Dezelfde deadlines zoals in de master opleiding worden gehanteerd (zie hierboven).

Contact

Voor meer info of wijziging van keuzevakken: