Studentenvertegenwoordigers

Binnen de faculteit Recht en Criminologie worden de studenten op twee manieren vertegenwoordigd:

  • door de Studentenraad voor Rechten en Criminologie (StuReC) waar elke student aan de Faculteit automatisch lid van is
  • door de verkozen facultaire studentenvertegenwoordigers (StuVers) die in diverse facultaire raden en commissies zetelen

StuReC

Elke student aan de Faculteit Recht en Criminologie is automatisch lid van de StuReC, de Studentenraad voor Rechten en Criminologie, en kan deelnemen aan de Algemene Vergadering ervan. 

De Algemene Vergadering stelt adviezen op over diverse zaken die de studenten aanbelangen en communiceert deze aan de StuVers, die ze op hun beurt meenemen in de verschillende facultaire raden en commissies.

De Algemene Vergadering kiest ieder academiejaar een Dagelijks Bestuur dat instaat voor de werking van de StuReC en de communicatie verzorgt met de verkozen StuVers, het VRG, Lombrosiana en de Gentse Studentenraad.  StuReC heeft een stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad en vertegenwoordigt zo de rechten- en criminologiestudent op het centrale, universitaire niveau.

Studenten kunnen met hun vragen en ideeën terecht bij de leden van het Dagelijks Bestuur:

Voorzitter

Celien De Wever

LLM International and European Law

Celien De Wever

Vicevoorzitter Criminologie

Yoran DIels

Master of Science in de Criminologische wetenschappen

Yoran Diels

Vicevoorzitter Rechten & Secretaris 

Roselien Steeman

Master of Laws in de Rechten

Roselien Steenman

Penningverantwoordelijke

Tatjana Logie

Master of Laws in de Rechten

Tatjana Logie

Communicatie Rechten

Andreas Schelhout

Master of Laws in de Rechten

Andreas Schelfhout

Communicatie Criminologische Wetenschappen

Evelyn Bogaert

Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen

Evelyn Bogaert

StuVers

Om de twee jaar kunnen alle studenten van de Faculteit Recht en Criminologie hun stem laten horen via verkiezingen. Ze kiezen dan de studentenvertegenwoordigers (StuVers) die in diverse facultaire raden en commissies zullen zetelen, waarvan de Faculteitsraad de meest belangrijke is.

De Faculteitsraad staat in voor de dagelijkse leiding van een faculteit. De StuVers in de faculteitsraad zorgen er dus voor dat de mening van de studenten gehoord wordt in de organisatie van de opleidingen en worden hierbij ondersteund door de StuReC.

De huidige StuVers in de faculteitsraad zijn:

Celien De Wever

LLM International and European Law

Celien De Wever

Yoran DIels

Master of Science in de Criminologische wetenschappen

Yoran Diels

Hailey De Munck

Master of Science in de Criminologische wetenschappen

Hailey De Munck

Angelo Kasmi

Bachelor of Laws in de Rechten

Angelo Kasmi

De mandaten van de huidige StuVers lopen af op 30 september 2022.