Waar kan ik naartoe op uitwisseling?

Bestemmingen

Plaatsen

  • In de lijst van bestemmingen vind je hoeveel plaatsen er zijn in elk van de partnerinstellingen en hoeveel maanden er per student beschikbaar zijn.
    bv. Tsinghua University: 2 studenten voor 5 maanden. Dit betekent dat 2 studenten elk voor 5 maanden of dat 1 student voor een volledig academiejaar aan deze universiteit kunnen/kan studeren.
  • De bestemmingen voor het vakgebied Criminologie zijn enkel bestemd voor de studenten Criminologie. Een rechtenstudent die bv. naar de Universiteit van Kent wil, kan van deze mogelijkheid dus a priori geen gebruik maken. De studenten Criminologie beperken zich op hun beurt tot de bestemmingen die de faculteit aanbiedt voor hun opleiding.

Beperkingen

Semesters en puntenbriefjes

  • Bij de zoektocht naar een passende bestemming is het noodzakelijk dat de student goed nagaat wanneer de semesters aanvangen/ eindigen en of de de punten tijdig geleverd kunnen worden (nl. vóór onze deliberaties/ proclamaties!)
    Sommige universiteiten kunnen geen puntenbriefjes leveren voor het einde van het academiejaar te Gent en kunnen dit pas doen in de loop van de zomer. Dit betekent dat de deliberatie van studenten die naar deze bestemmingen op uitwisseling gaan, pas kan plaatsvinden in de tweede zittijd, zij het met retroactieve werking als ware het gebeurd in eerste zittijd. De student dient zich hierover op voorhand goed te informeren en dient rekening te houden met de eventuele consequenties hiervan, bv. voor de proclamatie in het afstudeerjaar.

Vakkenaanbod

  • Bij de definitieve keuze voor een bestemming moet de student steeds vooraf nagaan of er voldoende vakken aangeboden worden om een volwaardig en, voor de student, interessant studieprogramma samen te stellen dat combineerbaar is met het curriculum in Gent.