FAQ - Vaak gestelde vragen

1. Ik heb geen academisch diploma. Kan ik toch inschrijven?

Ja. De opleiding staat open voor zowel de houders van een academisch diploma (behaald aan een universiteit) als houders van een diploma van het hogeschoolonderwijs.
U zal uitgenodigd worden voor een oriënteringsgesprek, waarin gepeild wordt naar uw voorkennis, motivatie, enz.
Voor meer informatie: zie toelatingsvoorwaarden

2. Kan ik betalen met opleidingscheques of via de KMO-portefeuille?

U kan enkel gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers (uitgeschreven door Accor) in het kader van loopbaanbegeleiding.
De KMO-portefeuille kan u aanwenden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.
Voor meer informatie: zie Inschrijving.

3. Vinden alle lessen plaats in één locatie?

Neen. De theorielessen vinden nu eens in Gent plaats, dan weer in Antwerpen.
De trainingslessen daarentegen vinden altijd plaats in de locatie waar u bent ingeschreven.
De programma's van de diverse modules vermelden steeds de plaats en het leslokaal waar de lessen doorgaan.
Een routebeschrijving naar deze leslokalen vindt u op de pagina 'Leslokalen'.

4. Kan ik zelf kiezen welk bemiddelingsmodel ik volg?

Ja en nee. Neen omdat het bemiddelingsmodel verbonden is aan een locatie: contrapunt aan Gent, T&O aan Antwerpen. Wie inschrijft te Gent volgt automatisch het model contrapunt, wie inschrijft te Antwerpen volgt het model T&O.
Ja omdat u naar keuze kan inschrijven in Antwerpen of Gent.
Voor meer informatie over de bemiddelingsmodellen: zie Bemiddelingsmodellen.

5. Volstaat het opsturen van het ingevulde inschrijvingsformulier voor mijn inschrijving?

Ja. Zodra uw inschrijvingsformulier bij ons arriveert, bent u ingeschreven.
Als u inschrijft te Antwerpen zal u op basis van dit formulier een debetnota (factuur) toegestuurd krijgen voor het verschuldigde inschrijvingsgeld
Als u inschrijft te Gent zal u verplicht ook moeten inschrijven op de rol van de Universiteit Gent. De nodige richtlijnen hiervoor worden u elektronisch toegestuurd. Een bezoek (hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde) aan de Centrale StudentenAdministratie rondt het proces af; u ontvangt daar meteen uw studentenkaart, de factuur voor het inschrijvingsgeld en uw loginnaam + paswoord voor de digitale leeromgeving Minerva.
Voor meer informatie: zie Inschrijving.

6. Kan ik vrijstellingen bekomen?

Ja. Op basis van eerder behaalde diploma's kan u vrijstellingen bekomen. Zo worden de deelnemers met een juridisch diploma al vrijgesteld van een aantal juridische vakken.
Aanvragen tot vrijstelling stuurt u naar de coördinator van de opleiding.

7. Kan ik tijdens het academiejaar nog inschrijven voor bijkomende modules?

Ja, mits er nog vrije plaatsen zijn in de gewenste module. U dient dit mee te delen aan de organisatoren van de opleiding vòòr aanvang van de desbetreffende module(s).
U kan bovendien genieten van de korting op het inschrijvingsgeld voor een tweede, desgevallend derde, module.
Aanvraagformulier voor extra module(s).

8. Ik ben ingeschreven te Gent, maar geraak niet op Minerva. Waar kan ik terecht?

De helpdesk van de afdeling Onderwijstechnologie, die Minerva heeft ontwikkeld.
Minerva is de digitale leeromgeving van de Universiteit Gent die enkel toegankelijk is voor de studenten van de Universiteit Gent. Hiervoor zijn een loginnaam en paswoord vereist, die u worden toegestuurd na ontvangst van het inschrijvingsgeld.
Voor meer informatie: zie Helpdesk Onderwijstechnologie.
Noot: Toegang tot Minerva is evenwel niet vereist om naar de digitale leeromgeving van de opleiding te kunnen gaan: deze bevindt zich immers op Zephyr (zie 9).

9. Wat is 'Zephyr'?

Zephyr is de naam van de digitale (leer)omgeving van de Universiteit Gent die NIET is beperkt tot de studenten van de Universiteit Gent. Wie inschrijft te Antwerpen voor de opleiding bemiddeling - en dus uiteraard geen loginnaam en paswoord van de Universiteit Gent ontvangt - kan zich eveneens aanmelden op Zephyr en vervolgens zich inschrijven op de infosite van de opleiding bemiddeling.
Voor meer informatie over de inlogprocedure en navigatie binnen Zephyr: zie Zephyr.

10. Hoe kan ik het documentatiemateriaal bekomen?

Het documentatiemateriaal dat gebruikt wordt tijdens de lessen kan u bekomen via de infosite van de opleiding bemiddeling op Zephyr, onder de rubriek 'Documenten'.
Voor meer informatie over de inlogprocedure en navigatie binnen Zephyr: zie Zephyr.