Prijs van de Revue Critique de Jurisprudence belge

Voorwerp

een hoogstaand wetenschappelijk werk dat een wezenlijke bijdrage levert tot de ontwikkeling van de rechtswetenschap in één van de materies die gewoonlijk in de Revue critique worden behandeld. De bijzondere bedoeling is het aanmoedigen van jonge auteurs met talent.

Frequentie van uitreiking: vijfjaarlijks

Uiterste indiendatum: 31/01/2020

Meer informatie