AFT-meesterwerk

Voorwerp

de beste eindverhandeling over fiscaal recht.

Frequentie van uitreiking: jaarlijks

Uiterste indiendatum: 25 september

Meer informatie

Ann Rasschaert, Wolters Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen

(e-mail: )