Nascholing bemiddeling

Nascholing Bemiddeling 2019-2020

U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma, specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma wordt aangeboden te Gent in het academiejaar 2019-2020.

Alle opleidingen vinden plaats bij VCOK, Raas van Gaverestraat 67 a te 9000 Gent.

U heeft de keuze uit volgende sessies:

  • Supervisie bemiddeling: 4 sessies van telkens 4 uren (€ 90 per sessie, € 320 voor alle 4 sessies):
    4/10/2019, 08/11/2019, 21/02/2020, 15/05/2020 (telkens 13-17 u)
  • Specialisatie ouderschapsbemiddeling (18 uren)(€ 400): 16/01/2020, 31/01/2020 en 15/10/2020 (telkens 9.30 - 16.30 u)
  • Gerechtelijke bemiddeling: een aparte aanpak (12 uren)(€ 200): 23/01/2020 en 13/02/2020 (telkens 9.30 - 16.30 u)
  • Bemiddelen in organisaties met groepen (18 uren)(€ 450): 05/03/2020, 24/09/2020 en 08/10/2020 (telkens 9.30 - 16.30 u)
  • Een regeling over de erfrechten (3 uren)(€ 100): GEANNULEERD
  • Oefenen op een regeling over de erfrechten (3 uren)(€ 100): GEANNULEERD

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar VCOK: zie website VCOK,

Folder

INSCHRIJVEN

De nascholing wordt georganiseerd door Gandaius Permanente Vorming (GPV) van de Universiteit Gent, door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als vormingscentrum voor erkende bemiddelaars (samen met CBR).

Bij onvoldoende deelnemers behouden we ons het recht voor om de sessies niet te organiseren. Indien voor een sessie het maximum aantal deelnemers is bereikt dan proberen we de sessie een extra keer te organiseren. We noteren uw inschrijving dan op een wachtlijst en zullen u hiervan verwittigen.