Studieavond 'Het nieuwe bewijsrecht'

29 oktober 2020 (19.00 - 21.00 uur)
enkel online

Toelichting

We staan aan de vooravond van een nieuw bewijsrecht. Op 1 november 2020 treedt de wet van 13 april 2019 tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in het nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking. Boek 8 brengt geen revolutie in het bewijsrecht teweeg, maar streeft er wel naar om de bewijsregels aan te passen aan de behoeften van de rechtszoekenden in de 21ste eeuw.

In het eerste deel van deze studieavond geeft Prof. Joke Baeck een overzicht van de krachtlijnen van boek 8 “Bewijs”. Dit boek bestaat uit drie hoofdstukken: een eerste hoofdstuk met algemene bepalingen, een tweede hoofdstuk over de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en een derde hoofdstuk over de bewijsmiddelen zelf. Daarnaast gaat ook aandacht naar de toepassing in de tijd van de nieuwe bewijsregels.

In het tweede deel gaat Prof. Wannes Vandenbussche in op een aantal geselecteerde topics en de gevolgen van de nieuwe bewijsregels voor de oplossing van het geschil. Zo komen onder meer de verkoop van onroerend goed via digitale weg, de inning van een niet-geprotesteerde factuur en de afhandeling van een aansprakelijkheidsprocedure over de niet-naleving van een informatieplicht aan bod.

Sprekers:

  • Joke Baeck, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent
  • Wannes Vandenbussche, docent Instituut voor Procesrecht UGent

Praktisch

Datum: donderdag 29 oktober 2020, van 19.00 tot 21.00 uur

Plaats: ENKEL VIA LIVESTREAM

De link wordt doorgestuurd enkele dagen voor de studieavond.

[livestream vanuit LL.M-lokaal van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent)]

 

Prijs: € 50 (betaling is verschuldigd na ontvangst van de factuur)

Erkenningen

  • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten (ref. 2020-00868)
  • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
  • Instituut voor Gerechtelijke Organisatie: erkenning aangevraagd
  • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uur

INSCHRIJVEN

Elektronisch inschrijvingsformulier