Debatavond 'Waar naartoe met het Belgische en Vlaamse energierecht?'

maandag 13 februari 2017, 18.45 - 21.00 uur
Filmzaal Plateau (Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent)

Ten geleide

Het energiebeleid in België is brandend actueel en niet uit de actualiteit weg te denken. Kernuitstap of niet, black-outs & afschakelplannen, windplannen en zonneparken, (over)subsidiëring van groene stroom, netbeheerders en chinezen, ...

Hoog tijd dus om de dingen op een rijtje te zetten en de specialisten en politici hierover met elkaar in debat te laten gaan. Tijdens deze debatavond krijgt u tekst en uitleg over de meest actuele thema's in het energielandschap van Prof. Dr. Johan Albrecht (Milieu- en Energie-econoom UGent), Kristof Calvo (Energie-expert Groen, fractieleider Kamer), Jochen Desmet (Kabinet minister Tommelein) en Bert Wollants (Energie-expert NV-A, federaal parlementslid).

Zij lichten de meest actuele stand van zaken toe, verduidelijken hun standpunten en gaan met elkaar in debat. Het publiek krijgt de kans vragen te stellen. We sluiten af met een drankje.

Tijdens deze avond zal u bovendien kennis kunnen maken met het nieuwe standaardwerk over Energierecht, "Energierecht in België en Vlaanderen", geschreven door een team van top-experts van het Centrum van Milieu- & Energierecht van de UGent.

Sprekers

Prof. Dr. JOHAN ALBRECHT, Milieu- en Energie-econoom UGent
KRISTOF CALVO, Energie-expert Groen, fractieleider Kamer
JOCHEN DESMET, Kabinet minister Tommelein
BERT WOLLANTS, Energie-expert NV-A, federaal parlementslid

Moderator: Prof. Dr. FREDERIK VANDENDRIESSCHE, Centrum Milieu- & Energierecht UGent

Praktisch

Programma

18.45 u: Onthaal

19.00 u: Boekvoorstelling "Energierecht in België en Vlaanderen"

19.15 u: Start debat

20.30 u: Receptie en netwerking

Plaats: Filmzaal Plateau

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent.

Deelname

Deelname is gratis, mits verplichte registratie voor 1 februari 2017.
Wie een aanwezigheidsattest wenst, betaalt € 25 als deelnamekost.

Erkenning als permanente vorming is aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (voor 2 juridische punten).

Inschrijven

Het boek "Energierecht in België en Vlaanderen"

Het werk beoogt de lezer inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Daartoe wordt niet alleen aandacht besteed aan de loutere Belgische energieregelgeving, maar wordt ook het internationale en Europeesrechtelijke regelgevende kader besproken. Het werk is juridisch onderbouwd (met verwijzingen naar relevante wetgeving en de belangrijkste rechtsleer), maar wil tegelijkertijd voldoende toegankelijk blijven zodat dit desgevallend ook voor niet-juristen een bruikbaar boek kan zijn om het energierecht te verkennen.
Op Belgisch niveau wordt de federale regelgeving besproken, alsook die van het Vlaamse Gewest.
Het werk is niet beperkt tot de elektriciteit- en gasmarkten. Ook de sector van warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek an het rationeel energiegebruik komen aan bod.

Verschijnt eind januari 2017 - ongeveer 400 pagina's - € 90 (deelnemers aan de debatavond genieten van een korting van 15%: € 76,50.)

Met de steun van UGent-EnerGentIC en ie-net

Larcierlogo van ie-net