Juridische links

Rechtspraak in België

Juridat
Portaalsite van de rechterlijke macht. Geeft toegang tot :
1. Gepubliceerde arresten van het Hof van Cassatie
2. Arresten en beslissingen van andere hoven en rechtbanken
3. Beslissingen van de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers
4. Adviezen van de Commissie voor Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bestreken periode : Vanaf 1958 tot heden
Volledigheid : Voor het Hof van Cassatie : gepubliceerde arresten; voor de andere databanken : selectie

Hof van Cassatie
Ter info : op deze site staat nu ook de gedrukte versie van de Nederlandstalige offiële publicatie "Arresten van het Hof van Cassatie" en dit (voorlopig) vanaf 2002.

Grondwettelijk Hof
Full arresten van 05-04-1985 tot heden.

Raad Van State
Op deze site is de rechtspraak vanaf 1994 beschikbaar. De arresten van de Raad van State werden tot 1994 gepubliceerd in de Verzameling der arresten van de Raad van State (UGA), welke in onze bibliotheek kan terugvinden in de tijdschriftenzaal.

Hoge Raad voor de Justitie