United Nations

Resoluties en besluiten, verslagen, ministeriële verklaringen, ...

Informatieportaal van de Verenigde Naties over multilaterale milieuovereenkomsten met meer dan 50 wereldwijde en regionale milieugerelateerde verdragen, inclusief lijsten van partijen, geografische dekking, ... 

Agendapunten, procedurekwesties, constitutionele kwesties, hulporganen, ...

Overzicht van internationale rechtsinstrumenten inzake terrorismebestrijding

Ontwikkelingen op VN-niveau

omvat alle soorten officiële documentatie van de Verenigde Naties (bv. resoluties van de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad, brieven aan de VN-Veiligheidsraad, woordelijke verslagen van de vergaderingen van de AVVN en de VN-Veiligheidsraad, ...)

Verdragen aangenomen onder de auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties

United Nations Environment Programme

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - vanaf 1945, per zitting

mensenrechtenverdragen met focus op vluchtelingenrechten

Documentair materiaal van juridische aard betreffende de Verenigde Naties en aanverwante intergouvernementele organisaties

Verdragen en beginselen inzake ruimtevaartrecht

Officiële verdragsdatabank van de Verenigde Naties (cf. art. 102 VN-Handvest). Grootste verzameling verdragen (op alle volkenrechtelijke gebieden; zowel bilateraal als multilateraal). Biedt ook actuele informatie over deelname aan verdragen (ratificaties, enz.), lijsten van voorbehouden, bezwaren en verklaringen, ...

Overzicht van de activiteiten van de VN per jaar

Overzicht van verdragen inzake misdaad, drugs en terrorisme

VN-Veiligheidsraad - resoluties/ presidentiële verklaringen/ persverklaringen, verslagen van de secretaris-generaal, ...