Buurtinformatienetwerken verhogen vertrouwen (maar daarom niet het veiligheidsgevoel)

(06-04-2021) Een eerste grootschalig onderzoek in België toont dat Buurtinformatienetwerken (BIN) zorgen voor meer sociaal vertrouwen. Tegelijk is er een hoger onveiligheidsgevoel in buurten met een BIN.

Verhogen BIN’s de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel in een buurt? Buitenlandse studies toonden dit al aan. In België was er nu een eerste grootschalig onderzoek. Prof. Wim Hardyns leidde een studie in opdracht van Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken.

Wat is een BIN?

BIN’s zijn partnerschappen waarin de politie, buurtbewoners en gemeenten hun krachten bundelen in de strijd tegen criminaliteit. Vaak liggen hogere politiecijfers voor diefstallen uit voertuigen, woninginbraak en/of vandalisme aan de basis van de oprichting.

Conclusies studie: meer vertrouwen in elkaar

Uit het onderzoek komen deze interessante vaststellingen naar voor:

  • Bewoners in buurten met een BIN vertrouwen elkaar meer dan in buurten waar geen BIN actief is. Ze zijn ook sneller bereid voor elkaar een oogje in het zeil te houden.
  • Bewoners van BIN-buurten hebben een beter contact met de wijkagent. Ze zijn ook tevredener over het politiewerk. Bij mensen die effectief lid zijn van een BIN is dit nóg meer uitgesproken.
  • BIN-leden zijn gemiddeld ouder en wonen langer in de buurt dan wie geen lid is van een BIN.

Ook meer onveiligheidsgevoelens?

Deze studie is een benchmark. Professor Hardyns licht toe: “We stelden voor het eerst een aantal belangrijke verschillen vast tussen buurten met en zonder BIN. Maar dit is een momentopname. Zo stelden we bijvoorbeeld vast dat bewoners uit BIN-buurten, meer onveiligheidsgevoelens rapporteren. Dit komt misschien gewoon doordat er gemiddeld meer criminaliteit wordt gerapporteerd in deze buurten. Dit vraagt opvolging door herhaalde metingen”.

De studie stelt ook informele buurt(preventie)netwerken vast in de vorm van informele platformen (zoals Facebookgroepen, WhatsApp en Hoplr). Die zorgen voor opportuniteiten maar ook uitdagingen. Verder onderzoek naar de mogelijke voordelen van het gebruik van één soort platform voor heel België zou interessant zijn.

‘Een overheid die dichter bij de burger staat’

BIN’s vertalen deze slogan naar de dagelijkse realiteit. Ze bieden een platform waar beide partijen communiceren met elkaar. Een BIN geeft de politie de mogelijkheid om de buurt te informeren over de actuele veiligheidssituatie, preventietips en andere nuttige info te delen. Anderzijds stelt een BIN de burger in staat om in contact te treden met zijn lokale politieafdeling.

Hier lees je een ruimere samenvatting van het onderzoek.