Onderzoek

Poster CGMPOnderzoeksthema’s

Analytisch-deconstructief onderzoek:

De keuzes die uitleggers maken in het rechtsvindingsproces worden niet altijd openlijk onthuld. Dit thema focust dan ook op het onthullen van die keuzes, onder meer door methoden en begrippenkaders uit te werken die dergelijke onthullingen ondersteunen en vervolgens te hanteren in diverse vormen van onderzoek.

Traditioneel juridisch-dogmatisch onderzoek:

Wat juridische onderzoekers nu eigenlijk doen wanneer ze traditioneel juridisch-dogmatisch onderzoek verrichten is vaak weinig geëxpliciteerd. Dit thema houdt dat soort onderzoek kritisch tegen het licht om de kwaliteit ervan te kunnen beoordelen en, indien nodig, te verbeteren.

Privaatrecht in context:

Al geruime tijd is het onderzoek naar het privaatrecht niet meer beperkt tot traditioneel juridisch-dogmatisch onderzoek. Theoretische en normatieve perspectieven en empirische analyses zijn noodzakelijke aanvullingen, die – samen met hun wisselwerking – centraal staan in dit thema.

Privaatrecht en de toekomst:

Het klassieke privaatrecht focust op regelingen voor een fysieke wereld. In de digitale wereld van vandaag kunnen die regelingen echter niet steeds één op één worden toegepast. Dit thema bekijkt de transitie van een fysieke naar een digitale wereld in het privaatrecht door een rechtstheoretische bril.

Over de grenzen van het privaatrecht:

Grenzen tussen publiek- en privaatrecht zijn vandaag niet echt scherp te trekken. Dit thema onderzoekt de redenen van die grensvervaging en die implicaties die die grensvervaging heeft voor het klassieke privaatrecht.

Lopende doctoraten

  • Leander Van Driessche: "De implicaties van de relevante rechtspraak van het Belgische Grondwettelijk Hof op de houdbaarheid van de wettelijke afstammingsregels uit het oud Burgerlijk Wetboek."
  • Gilles Rouvroy: "Taking legal doctrine seriously: a sociological exploration of the role of legal scholars in shaping the Belgian law of obligations".