Jivan Dasgupta

Jivan Dasgupta studeerde rechten aan de Universiteit Gent (Master in de Rechten, 2007) en Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles (Master complémentaire en Droit Européen, 2008).

Jivan Dasgupta begon zijn professionele loopbaan als advocaat aan de Balie van Brussel. In 2012 vervoegde hij het kabinet van de toenmalige Belgische Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumentenzaken en de Noordzee als adviseur van de Minister voor het beleid inzake energie en maritiem transport. Vervolgens trad Jivan Dasgupta op als juridisch adviseur van een aantal bedrijven actief in hernieuwbare energie, afvalverwerking en de ontwikkeling van maritieme infrastructuren en industriële zones.  

Sinds 2017 is Jivan Dasgupta als wetenschappelijk medewerker aangesloten bij de Universiteit Gent. Hij voert onderzoek uit naar het regulatoir kader inzake diepzeemijnbouw in de gebieden buiten nationale jurisdictie en marien zwerfvuil.