Onderzoeksnetwerken

Samenwerking & onderzoeksnetwerken

De onderzoekseenheid & zijn leden beschikken over uitstekende contacten met andere onderzoeksgroepen en onderzoeksnetwerken die hun activiteiten ontplooien rondom Energie. Zo is er een nauwe samenwerking en/of lidmaatschap met/van

De eenheid energierecht werkt ook nauw samen met de andere faculteiten en onderzoeksgroepen binnen de UGent die actief zijn in het domein van Energie. Zo bestaat er een intense samenwerking met de onderzoeksgroepen van Prof. L. Vandevelde (Faculteit Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering) en Prof. Dr. G. Deruyter (Fac. Ingenieurswetenschappen, vakgroep Civiele techniek, afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke planning).