Onderzoeksactiviteiten Energierecht

Publicatie

Wetenschappelijke dienstverlening

Publicaties

Het onderzoek binnen de onderzoekseenheid energierecht neemt de vorm aan van talrijke (bijdragen in) boeken en tijdschriften, verzamelwerken en congresverslagen van medewerkers en gewezen medewerkers.  

Publicaties Frederik Vandendriessche

VANDENDRIESSCHE, F. en CLAEYS, P., “Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen”, Rechtskundig Weekblad 2020, nr. 7, 243-266.

VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020, Antwerpen, Intersentia, 2020, 392 p.

VANDENDRIESSCHE, F. en CLAEYS, P., “Target setting' in het Europese energie- en klimaatbeleid: het 'Clean Energy Package”, T.M.R. 2019, afl. 3, 262-283.

VANDENDRIESSCHE, F. (ed.),  Energierecht in België en Vlaanderen, Bibliotheek Publiek Recht Larcier 4, Gent, Larcier, 2017, 315 p.

VANDENDRIESSCHE, F., “Noot : Regulering van de leveringsprijzen voor gas en elektriciteit”, TRNI 2015, afl. 4, 453-456.

VANDENDRIESSCHE, F., “Wet van 15 mei 2014 – Koninklijk besluit van 13 juli 2014”, TRNI 2014, afl.4, 473-474.

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. en DEGREEF, C., “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector, SEW, 2013, p. 261-277.

DERUYTTER, T. en VANDENDRIESSCHE, F., “State Regulation of  Supply Prices for Electricity and Gas.  The Federutility Case” in X., European Energy Law Report IX, 2012, 23-44.

VANDENDRIESSCHE, F., GELDHOF, W. en CARTON, A., “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?”, in CLAEYS, I., STEENNOT, R. en TISON, M. (eds.), XXXVIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten,  Mechelen, Kluwer, 2011, 189-235.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU energy law policy issues, third edition, Antwerp, Intersentia, 2011, 63-95.

MAES, T., VAN EETVELDE, G., DE RAS, E., BLOCK, C., PISMAN, A., VERHOFSTEDE, B., VANDENDRIESSCHE, F. en VANDEVELDE, L. Energy management on industrial parks in Flanders. Renew Sustain Energy Rev 2010, doi:10.1016/j.rser.2010.11.053

VANDENDRIESSCHE, F. en GELDHOF, W., Belgian Business Law Dictionary Energy.

VANDENDRIESSCHE, F., “Kosten voor verplaatsing van nutsleidingen”, NJW  2009, afl. 206, 596.

GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Private distributienetten, hoe zit dat nu juridisch ?”, Energy Mag, 2008, afl. 9, 21.

GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “European Electricity and Gas Market liberalization”, Euroconfidentiel, 2008, 24.

Publicaties Thomas Deruytter

DERUYTTER, T., Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie, in Vandendriessche, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen, Gent, Larcier, 2020. 

DERUYTTER, T., Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie, in Vandendriessche, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen, Gent, Larcier, 2017.

DERUYTTER, T. en JOST, J.-A., “Klein, maar fijn: enkel grote groenestroomproductie-installaties belast”, noot onder GwH 10 juli 2014, nr. 104/2014 en GwH 20 februari 2014, nr. 30/2014, MER 2015, 139-153.

DEGREEF, C. en DERUYTTER, T., “Energie” in VAN ACKER, E. en VERBEKE, C. (eds.), Duiding Collectieve Schuldenregeling, Deel II, Larcier, Brussel, 2015, 1199-1243.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights – Energy, 3e ed., 2014, Londen, Global Legal Group, 10-19.

DERUYTTER, T., Hoofdstukken X.10-X.15 over “Hernieuwbare Energie” en “Energie-efficiëntie” in De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2014, 369-388.

DERUYTTER, T. en GELDHOF, W., “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, 4e editie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 165-188.

DERUYTTER, T. en VANDENDRIESSCHE, F., “State regulation of supply prices for electricity and gas – The Federutility Case” in ROGGENKAMP, M. en WOOLLEY, O. (eds.), European Energy Law Report IX, Antwerpen, Intersentia, 2012, 23-44.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2012, Herbert Smith, 2012, 43-54.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets” in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol. 3, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63-95.

GELDHOF, W., DERUYTTER, T. en HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”, Energy Exchange 2011, issue 40, 21-24.

DERUYTTER, T., “Europees Hof van Justitie aanvaardt maximumprijzen voor gas als openbaredienstverplichting... en bepaalt strikte voorwaarden”, noot onder HvJ 20 april 2010, nr. C-265/08, MER 2011, afl. 1, 27-34.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2011, Herbert Smith 2011, p. 42-50.

DERUYTTER, T., “Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de nucleaire repartitiebijdrage”, noot onder GwH 30 maart 2010, nr. 32/2010, MER 2010, 141-147.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI, 2010, 467-484.

DERUYTTER, T., “Klimaatvluchtelingen: doelloos op zoek naar erkenning. Onderzoek naar nieuw internationaal wetgevend initiatief”, TMR 2010, afl. 2, 203-224.

Publicaties Cedric Degreef

DEGREEF, C. en CLAEYS, P., “Elektriciteit” in VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020, Antwerpen, Intersentia, 2020, 75-243.

DEGREEF, C., “Warmte”, in VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020, Antwerpen, Intersentia, 2020, 311-328.

DEGREEF, C., “Gassen”, in F. VANDENDRIESSCHE (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020, Antwerpen, Intersentia, 2020, 245-276.

DEGREEF, C., “Energie – Elektriciteit – Distributie – Tarieven – Terugdraaiende teller – Capaciteitstarief”, MER 2018, afl. 1, 19-24.

DEGREEF, C., “De regulator als meester van de tarieven”, MER 2018, 22-24.

GELDHOF, W., en DEGREEF, C., “Nutsvoorzieningen”, Wet en duiding, bouwrecht, Larcier, 2015, 720-807.

DEGREEF, C. en DERUYTTER, “Energie”, Wet en duiding, collectieve schuldenregeling, Larcier 2015, 1201-1243.

DEGREEF, C. en GELDHOF, W., “Offshore energy and the Belgian legal framework: All at sea?, TRNI 2015, afl. 1, 56-72.

DEGREEF, C. en GELDHOF, W., “De Essent-zaak: Nationale groenestroomcertificatenpremies kunnen blijven bestaan – voorlopig toch”, MER 2015, afl. 1, 50-62.

GELDHOF, W., DEGREEF, C. en DERUYTTER, T., “Global legal insights – Belgium” in Global Legal Insights Energy, Londen, Global Legal, Group, 2014, 10-19.

GELDHOF, W. en DEGREEF, C., “Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader”, TRNI 2014, afl. 2, 156-172.

DE SOMER, S. en DEGREEF, C.,”Accountability van sectorregulatoren: een juridisch perspectief”, TvW 2014, 13-21.

GELDHOF, W. en DEGREEF, C., “Energy Law in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), The European Energy Handbook 2014, Herbert Smith, 2014, 51-62.

DEGREEF, C. en GELDHOF, W., “De aanleg van natuurcompensaties door derden middels een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid.”, MER 2013, nr. 1, 15-23.

DEGREEF, C. en DE SOMER, S., “Accountability van de federale en de Vlaamse Energieregulator of toezicht op de toezichthouders na het derde energiepakket.”, MER 2013, nr. 2, 77-99.

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. en DEGREEF, C., "Dutch “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector”, SEW 2013, 261-277.

Publicaties Pieterjan Claeys

VANDENDRIESSCHE, F. en CLAEYS, P., “Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen”, Rechtskundig Weekblad 2020, nr. 7, 243-266.

DEGREEF, C. en CLAEYS, P., “Elektriciteit” in VANDENDRIESSCHE, F. (ed.), Energierecht in België en Vlaanderen 2020, Antwerpen, Intersentia, 2020, 75-243.

VANDENDRIESSCHE, F. en CLAEYS, P., “Target setting' in het Europese energie- en klimaatbeleid: het 'Clean Energy Package”, TMR 2019, afl. 3, 262-283.

CLAEYS. P., “Interfererende windenergieprojecten: cumulatieve effecten en winddiefstal, MER 2018, afl. 1, 3-18.

Publicaties Ludo Veuchelen (voormalig lid)

VEUCHELEN, L., “De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor kernongevallen naar Belgisch recht”, in FAURE, L. (ed.), Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico, Antwerpen, MAKLU, 1993, 37-64.

VEUCHELEN, L. “The justification and the optimization principle in international nuclear law: theory and practice”, in L.J. WINTGENS (ed.), The theory and practice of legislation, New York, Routledge, 2010, 368 p.

VEUCHELEN, L. en LIERMAN, S., “The optimisation approach of ALARA in nuclear practice: an early application of the Precautionary Principle. Scientific uncertainty versus legal uncertainty”, Water Science and Technology 2005, afl. 52/6, 81-86.

LIERMAN, S. en VEUCHELEN, L., "The Optimization Approach of ALARA in Nuclear Practice: an Early Application of the Precautionary Principle? Scientific Uncertainty versus Legal Uncertainty and its role in Tort Law", European Environmental Law Review, 2006, afl. 15/4, 98-107.

Publicaties Wouter Geldhof (voormalig lid)

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. en DEGREEF, C., “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector, SEW, 2013, p. 261-277.

VANDENDRIESSCHE, F., GELDHOF, W. en CARTON, A., “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?”, in CLAEYS, I., STEENNOT, R. en TISON, M. (eds.), XXXVIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten,  Mechelen, Kluwer, 2011, 189-235.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets”, in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU energy law and policy issues, third edition, Antwerp, Intersentia, 2011, 63-95.

VANDENDRIESSCHE, F. en GELDHOF, W., Belgian Business Law Dictionary Energy.

GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Private distributienetten, hoe zit dat nu juridisch ?”, Energy Mag, 2008, afl. 9, 21.

GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “European Electricity and Gas Market liberalization”, Euroconfidentiel, 2008, 24.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Belgium” in G. PICTON-TURBERVILL (ed.), Global Legal Insights – Energy, 3e ed., 2014, Londen, Global Legal Group, 10-19.

DERUYTTER, T. en GELDHOF, W., “Legal issues concerning the decentralised energy production investment climate: subsidies, tariffs and priority access and dispatch”, in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, 4e editie, Antwerpen, Intersentia, 2014, 165-188.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Recent developments in the Belgian energy market” and “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. and GOLDBERG, s. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2012, Herbert Smith, 2012, 43-54.

DERUYTTER, T., GELDHOF, W. en VANDENDRIESSCHE, F., “Public Service Obligations in the Electricity and Gas Markets” in DELVAUX, B., HUNT, M. en TALUS, K. (eds.), EU Energy Law and policy issues, Vol. 3, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63-95.

GELDHOF, W., DERUYTTER, T. en HUNT, M., “Take or pay clauses under Belgian law”, Energy Exchange 2011, issue 40, 21-24.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “Overview of the legal and regulatory framework in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), EER - The European Energy Handbook 2011, Herbert Smith 2011, p. 42-50.

GELDHOF, W. en DERUYTTER, T., “The Copenhagen Accord and the Clean Development Mechanism. An assessment of the legality of CDM projects and demand for CERs after 2012 in the light of the Copenhagen Accord”, RDAI, 2010, 467-484.

GELDHOF, W., en DEGREEF, C., “Nutsvoorzieningen”, Wet en duiding, bouwrecht, Larcier, 2015, 720-807

DEGREEF, C. en GELDHOF, W., “Offshore energy and the Belgian legal framework: All at sea?, TRNI 2015, afl. 1, 56-72.

DEGREEF, C. en GELDHOF, W., “De Essent-zaak: Nationale groenestroomcertificatenpremies kunnen blijven bestaan – voorlopig toch”, MER 2015, afl. 1, 50-62.

GELDHOF, W., DEGREEF, C. en DERUYTTER, T., “Global legal insights – Belgium” in Global Legal Insights Energy, Londen, Global Legal, Group, 2014, 10-19.

GELDHOF, W. en DEGREEF, C., “Nettarieven voor elektriciteit en gas: beginselen en rechtskader”, TRNI 2014, afl. 2, 156-172.

GELDHOF, W. en DEGREEF, C., “Energy Law in Belgium” in NEWBERY, M. en GOLDBERG, S. (eds.), The European Energy Handbook 2014, Herbert Smith, 2014, 51-62.

DEGREEF, C. en GELDHOF, W., “De aanleg van natuurcompensaties door derden middels een privaatrechtelijke erfdienstbaarheid.”, MER 2013, nr. 1, 15-23.

GELDHOF, W., VANDENDRIESSCHE, F. en DEGREEF, C., "Dutch “Prijsregulering in de Belgische gas-, elektriciteits- en warmtesector”, SEW 2013, 261-277.

Wetenschappelijke dienstverlening

Gezien de vele vragen inzake energierecht waarmee het beleid en de overige maatschappelijke actoren vandaag worden geconfronteerd, is het evident dat er ter zake ook grote nood bestaat aan doorgedreven ondersteuning van wetenschappelijk niveau. Het Centrum kan ook aan deze nood tegemoet komen en stelt zijn expertise ter zake graag ter beschikking.