Michèle Morel

Sinds oktober 2008 verrichtte Michèle doctoraatsonderzoek als mandataris van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), onder supervisie van Prof. Dr. Frank Maes (promotor) en Prof. Dr. Eva Brems (co-promotor). Haar onderzoek handelde over de bescherming tegen willekeurige ontheemding in het internationaal recht.

Michèle Morel behaalde in 2008 met grootste onderscheiding het diploma van Licentiaat (Master) in de Rechtsgeleerdheid, optie internationaal publiekrecht, aan de Universiteit Gent.

Haar laatste jaar bracht zij, in het kader van het Europees uitwisselingsprogramma Erasmus, door aan de Universiteit van Nottingham in Groot-Brittannië, waar zij een gespecialiseerde opleiding genoot in het internationaal publiekrecht en de mensenrechten, met specifieke focus op het internationaal vluchtelingenrecht.

Haar scripties, die het eindwerk uitmaken van de rechtenstudie, handelden respectievelijk over de juridische status van intern ontheemden en over de recente evoluties in het EU-asielbeleid.