Na durven denken, nu ook durven dekoloniseren

(28-01-2022) Aan de faculteit van Politieke en Sociale Wetenschappen, UGent, werd in het eerste semester van 2021 de podcast “Decolonizing The University” opgestart.

Deze podcast vloeide voort uit een interdisciplinaire samenwerking tussen masterstudenten als onderdeel van het vak “Community Service Learning” en de nieuwe werkgroep “Lerend Netwerk over Dekolonisering”. De podcast heeft als doel mensen te stimuleren om stil te staan bij de rol van de universiteit als instituut van kennisproductie. We onderzoeken waar we, binnen de universiteit, koloniale patronen kunnen terugvinden en hoe we die kunnen kaderen of zelfs ontmantelen. De eerste twee afleveringen bespreken het dekoloniseren van het curriculum. De eerste aflevering lanceren we op 28 januari. Deze kan je -met extra info- beluisteren op de Ufora-pagina van het Learning Network on Decolonization.

Je vindt de podcast ook op:

Open brief studenten leidt tot oprichting ‘Lerend Netwerk over Dekolonisering’

Sinds de opkomst van de BLM-beweging in België is ook binnen academische kringen en universitaire muren de aandacht voor dekolonisering versterkt. Zo schreven enkele Gentse studentenverenigingen op 7 december 2020 een open brief “Dekoloniseer UGent”, geadresseerd aan het universiteitsbestuur. Deze brief bevat concrete voorstellen voor de aanpak van eurocentrische denkkaders en structureel racisme in het hoger onderwijs. Het schrijven van deze brief heeft studenten en werknemers aan de Universiteit Gent geïnspireerd, wat leidde tot de oprichting van een aantal dekolonisatie projecten. De studenten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte richtten de werkgroep “Netwerk Dekolonisering FLW” (Ndeko FLW) op. De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen bracht het “Lerend Netwerk over Dekolonisering” tot stand. Beide netwerken organiseren lezingen en workshops om het leerproces van mensen die geïnteresseerd zijn in dekolonisering te stimuleren.

Sinds de start van het Lerend Netwerk over Dekolonisering werd er een samenwerking met studenten aangegaan in het kader van het vak ‘Community Service Learning’ waarin studenten theoretische inzichten toepassen tijdens een concreet maatschappelijk engagement. Uit deze samenwerking vloeide de Engelstalige podcast “Decolonizing The University” voort. Onder begeleiding van doctoraatsstudente Anissa Bougrea (GIES) vormden de studenten Lien Steyaert (sociologie), Ellen Vanden Bulcke (sociologie) en Fien Pauwels (nationale politiek) initieerden, schreven en produceerden deze podcastserie.

Hoe dekoloniseer je je curriculum?

In de eerste twee afleveringen worden luisteraars uitgedaagd om te durven denken over de koloniale invloeden in het curriculum. Professor Azumah Dennis, een Britse specialist in hoger onderwijs reflecteert als gastspreker over de reproductie van koloniale constructies in de kennisoverdracht binnen het hoger onderwijs, waarna ze advies geeft aan lesgevers om dit tegen te gaan. Dr. Dennis duidt het belang van het situeren en contextualiseren van teksten en hun auteurs in het onderwijs.

“I would be interested in putting, as people would say, the classical, the canonical writers in their place. So, when was this person writing? From what position were they writing? […] The idea that anybody can speak from a point of view of neutrality, it doesn’t hold anymore. Maybe you have been able to do that in the last few centuries, but the game is up. We now know that you are positioned. You got a race, you got a gender, you got a class. And those things influence what and how you see the world” (Azumah Dennis, 2021).

In de tweede aflevering “Dekolonisatie van het leerplan, deel 2: de ervaringen en reflecties van een docent”, confronteren de studenten prof. Koen Bogaert, docent aan de Universiteit Gent, met het advies van prof. Dennis om erachter te komen hoe hij zijn curriculum opstelt met dekolonisatie in het achterhoofd. De tweede aflevering is beschikbaar op dinsdag 15 maart 2022. Uit dit gesprek kwam duidelijk voort hoe hij de boodschap van dekolonisering overbrengt aan zijn studenten.

“In order to address these problems, you need to name them as well. So, colour-blindness doesn’t take us anywhere. You need to name the problems. You need to show how racialised temporary problems are, how gendered contemporary problems are and how class-based contemporary problems are.” (Koen Bogaert, 2021)

In de volgende afleveringen worden de dekolonisatie van HR en rekrutering, en de studentencultuur onder de loep genomen. Deze afleveringen zullen in de loop van het tweede semester uitgegeven worden.