Journal articles and book chapters

2011

Berten, H., & Van Rossem, R. (2011). Mechanisms of peer influence among adolescents: Cohesion versus structural equivalence. Sociological Perspectives (Accepted).

 

2010

Van Rossem, R., Berten, H. & Van Tuyckom, C.  (2010). AIDS knowledge and sexual activity among Flemish secondary school students: A multilevel analysis of the effects of type of education. BMC Public Health, 10, (30).


2009

Berten, H., & Van Rossem, R. (2009). Doing worse but knowing better: An exploration of the relationship between HIV/AIDS knowledge and sexual behavior among adolescents in Flemish secondary schools. Journal of Adolescence, 32(5), 1303-1319.

De Boyser, K. (2009). Armoede en deprivatie tijdens de eerste levensjaren : ontbrekende schakel in het armoedeverhaal? Arm Europa : over armoede en armoedebestrijding op het Europees niveau (pp. 253-262): Acco.

De Boyser, K., Dewilde, C., & Dierckx, D. (2009). Conclusion : building bridges between the social and the spatial?, Between the social and the spatial : exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion (pp. 217-225): Ashgate.

De Boyser, K., Dewilde, C., & Dierckx, D. (Eds.). (2009). Naar het middelpunt van de marge : reflecties over veertig jaar armoedeonderzoek en -beleid : liber Amicorum Jan Vranken: Acco.

De Boyser, K., Dewilde, C., Dierckx, D., & Friedrichs, J. (Eds.). (2009). Between the social and the spatial : exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion: Ashgate.

De Boyser, K., Dewilde, C., Dierckx, D., & Friedrichs, J. r. (2009). Preface : on the crossroads of the social and spatial dimensions of poverty, Between the social and the spatial : exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion (pp. xxvii-xxxii): Ashgate.

De Boyser, K., Linchet, S. p., van Dijck, L., Casman, M.-T. r. s., Dierckx, D., & Vranken, J. (2009). Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen: Universiteit Antwerpen.

Leyman, A. (2009). Home sweet home? International mobility among Flemish doctoral researchers Higher education, partnership, innovation (pp. 67-74).

Leyman, A., De Grande, H., Jidkova, S. V., Van der Goten, G., Jacobs, S., De Boyser, K., et al. (2009). OnderZOEKEN = OnderVINDEN : resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB: Universiteit Gent. Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM-UGent).

Roose, H., Van Tuyckom, C., Van Rossem, R., Christiaens, W., & Bracke, P. (2009). Het Gentse luisterpeloton : publieksonderzoek in drie Gentse concertzalen.

Van de Putte, B., Oris, M., & Matthijs, K. (2009). Marrying out of the lower classes in nineteenth-century Belgium. Continuity and change, 24(Part 3 Sp. Iss.), 421-453.

Van de Putte, B., Van Poppel, F., Vanassche, S., Sanchez, M., Jidkova, S. V., Eeckhaut, M., et al. (2009). The rise of age homogamy in 19th century Western Europe. Journal of Marriage and Family, 71(5), 1234-1253.

Van Rossem, R., & Gage, A. J. (2009). The effects of female genital mutilation on the onset of sexual activity and marriage in Guinea. Archives of Sexual Behaviour, 38(2), 178-185.

Van Rossem, R., Vandevelde, K., & Hoedemakers, C. (2009). Doctorerend innoverend Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (pp. 9-35): Human Resources in Research.

Van Rossem, R., & Vlegels, J. (2009). Ethnic Segregation in Flemish High Schools: Structure, Homophily, Ethnic Subcultures or Interethnic Conflict.

Vandevelde, K., Van Rossem, R., De Grande, H., Jidkova, S. V., Leyman, A., & Van der Goten, G. (2009). Onderzoekscarriëres in Vlaanderen: instroom, doorstroom en uitstroom van doctoraatsonderzoek Vlaams Indicatorenboek 2009 (pp. 45-52): Expertisecentrum O&O Monitoring.

Verhaeghe, P.-P., & Van de Putte, B. (2009). Single (18-25j.) zkt. lief tgn. depressie? : de relatie tussen partnerstatus en mentale gezondheid bij jongvolwassenen. Tijdschrift voor Sociologie, 30(4), 367-389.


2008

Baerveldt, C., Völker, B., & Van Rossem, R. (2008). Revisiting selection and influence. An inquiry into friendship network of high school students and their association with delinquency. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 50(5), 559-587.

Matthijs, K., Baerts, A., & Van de Putte, B. (2008). Determinants of divorce in nineteenth-century flanders. Journal of Family History, 33(3), 239-261.

Michielsen, K., Bosmans, M., & Temmerman, M. (2008). HIV/AIDS in young people in Sub-Sahara Africa: Gaps in research and the role of theory. Africa Focus, 21(1), 31-43.

Neven, M., Oris, M., & Van de Putte, B. (2008). Social and family constructions of marital endogamy in 19th Century Eastern Belgium Actes de la Chaire Quetelet: Academia-Bruylant.

Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J., & Van Rossem, R. (2008). A cognitive cascade in infancy: Pathways from prematurity to later mental development. Intelligence, 36(4), 367-378.

Van de Putte, B., Matthijs, K., & Vlietinck, R. (2008). Mortality in the family of origin and its effect on marriage partner selection in a Flemish village (18th-20th century) Kinship and demographic behaviour in the past. (pp. 37-72): Springer Science.

Van Rossem, R. (2008). Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen: variantieanalyse: Academica Press.

Van Tuyckom, C., Van Rossem, R., Roose, H., Christiaens, W., & Bracke, P. (2008). Een baan in vervoering... Verslag voor Volvo Cars Gent.


2007

Agha, S., Van Rossem, R., Stallworthy, G., & Kusanthan, T. (2007). The impact of a hybrid social marketing intervention on inequities in access, ownership and use of insecticide-treated nets. Malaria Journal, 6.

Baerveldt, C., Zijlstra, B., De Wolf, M., Van Rossem, R., & Van Duijn, M. A. J. (2007). Ethnic boundaries in high school students' networks in Flanders and the Netherlands. International Sociology, 22(6), 701-720.

Meekers, D., Van Rossem, R., Silva, M., & Koleros, A. (2007). The reach and effect of radio communication campaigns on condom use in Malawi. Studies in Family Planning, 38(2), 113-120.

Van de Putte, B. (2007). The influence of modern city life on marriage in Ghent at the turn of the twentieth century: Cultural struggle and social differentiation in demographic behavior. Journal of Family History, 32(4), 433-458.

Van de Putte, B., Neven, M., & Oris, M. (2007). Societal openness during the urban crisis : partner selection in 19th century Belgian textile cities Gent and Verviers. The History of the Family, 12, 62-78.

Van Rossem, R. (2007). Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen: logistische regressie: Academia Press.

Van Rossem, R., & Meekers, D. (2007). The reach and impact of social marketing and reproductive health communication campaigns in Zambia. BMC Public Health, 7.


2006

Agha, S., Van Rossem, R., & Ankomah, A. (2006). Community-Level Influences on Early Sexual Initiation in Nigeria, MEASURE Evaluation Working Paper Series (Vol. WP-06-88): University of North Carolina.

Gage, A. J., & Van Rossem, R. (2006). Attitudes toward the discontinuation of female genital cutting among men and women in Guinea. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 92(1), 92-96.

Van de Putte, B., Neven, M., Oris, M., & Matthijs, K. (2006). Migration, sector identity and societal openness in 19th century Belgium Marriage choices and class boundaries. Social homogamy in history (pp. 179-218): Cambridge University Press.

Van Houtte, M., & Van Rossem, R. (2006). Vlaams LeerlingenOnderzoek 2004-2005. Verslag voor deelnemende scholen. Technisch rapport: Onderzoeksgroep Macro- & Structurele Sociologie en Onderzoeksgroep Gelijke Kansen, Jongeren en Onderwijs.


2005

Meekers, D., & Van Rossem, R. (2005). Explaining inconsistencies between data on condom use and condom sales. BMC Health Services Research, 5.

Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J., & Van Rossem, R. (2005). Pathways from prematurity and infant abilities to later cognition. Child Development, 76(6), 1172-1184.

Van Houtte, M., Stevens, P., Sels, A., Soens, K., & Van Rossem, R. (2005). De invloed van structurele en compositorische schoolkenmerken op prestaties en welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs: een verklaring via cultuur. Eerste verslag verloop en stand onderzoek met financieel overzicht (niet gepubliceerd). Project ten laste van de dotatie 2004 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep Jeugd, Onderwijs en Gender (OJOG), Universiteit Gent, De invloed van structurele en compositorische schoolkenmerken op prestaties en welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs: een verklaring via cultuur. (pp. 1-34): Universiteit Gent.

Van Rossem, R., Vermande, M., Baerveldt, C., & Völker, B. (2005). Social Capital and Academic Performance among First Graders: Individual vs. Class Social Capital. Gent: Universiteit Gent.