Forumdag Humane Wetenschappen 8 maart 2017

Psychische aandoeningen, angstcultuur en stigmatisering

De Forumdag 2017 zet het thema 'angst' centraal.

In de voor- en namiddag staat er telkens een keynote spreker nl. Prof. Stijn Vanheule (UGent) en Prof. em. Mark Elchardus (VUB) geprogrammeerd. Nadien wordt de thematiek verder inhoudelijk uitgediept in workshops, waarbij ook aandacht is voor de praktische uitwerking in de klas.

09.15 u - 09.45 u onthaal met koffie
09.45u - 10.00 u Verwelkoming door Prof. T. Valcke
10.00 u - 10.45 u Masterclass 1 door Prof. Stijn Vanheule
10.45 u - 11.00 u Verplaatsing naar lokalen
11.00 u - 12.00 u Workshop 1 (keuze uit 5 onderwerpen*)
12.00 u - 13.30 u Broodjeslunch en forum
13.30 u - 14.15 u Masterclass 2 door Prof em. Mark Elchardus
14.15 u - 14.30 u Verplaatsing naar lokalen
14.30 u - 15.30 u Workshop 2 (keuze uit 5 onderwerpen*)

 

* Aanbod Workshops:

  • Maak van je leerlingen actieve Europese burgers in plaats van bange (Europahuis Ryckevelde).
  • Omgaan met radicale leerlingen (Arktos). PPT presentatie
  • Kritisch omgaan met cijfers (Prof. Henk Roose, vakgroep sociologie, Ugent). PPT presentatie
  • Omgaan met depressie (Hans Meganck)
  • Een graphic novel voor therapeutische hulpverlening bij jongeren (Tejo)

Keynote sprekers:

stijn-vanheule.jpgStijn Vanheule is klinisch psycholoog, professor aan de UGent binnen het vakgebied psychoanalyse en psychodiagnostiek en voorzitter van de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie. Daarnaast werkt hij ook als psychoanalyticus in een private praktijk. Hij doet enerzijds kritisch onderzoek naar hoe wordt vorm gegeven aan psychodiagnostiek en aan hulpverlening, en naar de subjectieve impact van deze praktijken. Daarnaast concentreert hij zich op de studie en behandeling van psychosen en op conceptueel onderzoek binnen de Lacaniaanse psychoanalyse.

 

 

 

mark-elchardus.jpgMark Elchardus is socioloog en Prof. emeritus aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij voorzitter was van de vakgroep Sociologie en stichtend lid van de onderzoeksgroep TOR. Hij heeft onderzoek verricht over de sociologie van de tijd en de tijdsordening en de cultuursociologie. In zijn benadering van de cultuursociologie gaat de aandacht vooral naar de ontwikkeling van opvattingen, houdingen, waarden en denkwijzen, naar de mate waarin en de wijze waarop deze worden beïnvloed door onderwijs, media en de verschillende vormen van sociale en culturele participatie alsook naar de wijze waarop de wijzen van voelen en denken op hun beurt verschillende handelingsgebieden (zoals politiek, wetenschap, sociale zekerheid) beïnvloeden.