Solve4Tomorrow Challenge

DeD19 foto 1Samsung en UGent willen niet enkel inspireren rond hoe technologie de gezondheid en het welzijn in de samenleving kan bevorderen. Ze roepen de studenten ook op om zelf aan de slag te gaan, en hun idee voor te stellen aan een panel van experten. Tot en met 19 november 2021 konden studenten van UGent zich inschrijven voor de Solve4Tomorrow challenge. Tijdens het traject worden studenten begeleid (in groep of individueel) in het uitdenken van een idee/concept, het nadenken over de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan, en hoe ze hun idee kunnen vertalen naar een wervende en beklijvende pitch.

Op woensdag 4 mei volgt dan het slotevent, waarop de ideeën gepitcht worden. Elke deelnemer krijgt een certificaat van de verworven competenties. De winnende pitch ontvangt één van de nieuwste devices van Samsung, en mag bovendien deelnemen aan de Europese pitchwedstrijd van Samsung begin juli.

Meer info over de scope van de Challenge kan je in de flyer terugvinden.

Timing: 
  • Eind november: Kennismaking + eerste scoping van ideeën 
  • December: Tweede scoping + inspiratiefeedback 
  • Week van 14 februari: Uitwerken maatschappelijke/economische meerwaarde van idee (ism Durf Ondernemen) 
  • Donderdag 24 februari: Interne pitch. Studenten stellen hun idee voor via een 3-minuten video 
  • Week 1 maart: Eerste pitch-workshop 
  • Week 21 maart: Individuele coaching in pitchen en presenteren door De Redenaar 
  • Week 28 maart: Ondersteuning bij uitwerken van visuals en slides 
  • Week 18 april: Dry run (algemene repetitie van de finale presentatie en laatste feedback op presenteerstijl) 
  • Woensdag 4 mei vanaf 17u00: Slotevent Solve4Tomorrow Challenge