Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen | VBJK

VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge KinderenVBJK is een onderzoeksgroep binnen de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, die zich vooral toelegt op beleidsondersteunend onderzoekswerk en op pedagogische innovatie in de sectoren van kinderopvang, kleuterschool en opvoedingsondersteuning. VBJK is een partner van Kind en Gezin en werkt samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het departement Onderwijs. Op Internationaal en Europees niveau werd onderzoek opgezet naar Early Childhood Education and Care in opdracht van de DG Education and Culture van de Europese Commissie, Eurofound, OESO en UNESCO. Daarnaast is er lange samenwerking van policy advocacy in samenwerking met Foundations, waaronder de Bernard Van Leer Foundation in Den Haag en de Koning Boudewijn Foundation. Het VBJK laat zich inspireren door het Kinderrechtenverdrag en vertrekt van een visie waarbij uitgegaan wordt van de kracht van ouders en professionals.

Promotor(en): Prof. Michel Vandenbroeck en Dr. Jan Peeters
Onderzoekers/contact: Katrien Van Laere, Hester Hulpia, Caroline Boudry
Website: http://www.vbjk.be