Patterns of drug use among ethnic and cultural minorities | PADUMI-project

Het PADUMI-project legt de focus op het bestuderen van de patronen van middelengebruik bij etnisch-culturele minderheden. Meer specifiek via het verzamelen van nauwkeurige informatie over de reikwijdte van middelengebruik en de mogelijke factoren die dit gebruik bepalen voor deze specifieke doelgroep.
Met dit onderzoek willen we een beter inzicht verwerven in de prevalentie en aard van middelengebruik bij etnisch-culturele minderheden in België, en gaan we op zoek naar de beslissende factoren die schuil gaan achter hun middelengebruik (illegale drugs en alcohol). Daarnaast wenst het onderzoek de capaciteit te kunnen verhogen van etnisch-culturele minderheden door de kennis en het bewustzijn over middelgebruik in de gemeenschappen te verhogen. Als laatste algemene doelstelling worden de behoeftes van etnisch-culturele minderheden nagegaan en zullen deze worden gecommuniceerd naar praktijkwerkers.
Het PADUMI-project wordt uitgevoerd aan de hand van vier case studies: de Turkse gemeenschap in Gent, de Oost-Europese gemeenschap in Gent, de Congolese gemeenschap in Brussel, en migranten zonder wettige verblijfspapieren in België.

Promotor(en): Prof. Ilse Derluyn
Onderzoekers/contact: Bert Hauspie
Website: http://www.belspo.be/belspo//Fedra/proj.asp?l=nl&COD=DR%2F69