De impact van vluchtervaringen op het psychologische welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen | CHILDMOVE

CHILDMOVE | The impact of flight experiences on the psychological wellbeing of unaccompanied refugee minorsWereldwijd zijn op dit moment 30 miljoen kinderen gedwongen op de vlucht. Een belangrijke groep daarvan, de 'niet-begeleide buitenlandse minderjarigen' (NBBM), zijn gescheiden van hun ouder(s) of verzorger(s). We weten dat gedwongen migratie een aanzienlijke impact heeft op het psychosociaal welzijn van NBBM en kan leiden tot meer emotionele problemen. Zowel moeilijke ervaringen in het land van herkomst als postmigratiestressoren, zoals dagelijkse materiële (vb. beperkte mogelijkheden op het vlak huisvesting) en sociale stressoren (vb. beperkt sociaal netwerk, racisme) en inadequate professionele ondersteuning hebben een impact op hun welzijn. We weten echter weinig over de longitudinale psychologische impact van ervaringen tijdens de vlucht. Het doel van deze studie is dan ook om kennis op te bouwen over de impact van ervaringen tijdens de vlucht op het psychosociaal welzijn van NBBM, in relatie tot traumatische ervaringen in het verleden in het land van herkomst en dagelijkse materiële en sociale stressoren in het ontvangende land. Dit project maakt gebruik van een uiterst innovatieve methodologie, waarin verschillende methoden gecombineerd worden in een mixed-methods en multi-sited, cross-country en longitudinaal design. Het project bestaat uit drie onderling verbonden studies die starten vanuit vier verschillende landen: Libië, Griekenland en Italië als belangrijke transitlanden en België als een voorbeeld van een aankomstland voor NBBM.

Promotor(en): Prof. dr. Ilse Derluyn
Onderzoekers/contact: Sarah Adeyinka, Malte Behrendt, prof. dr. Ine Lietaert, dr. Marina Rota, Océane Uzureau, dr. Floor Verhaeghe
Periode: februari 2017 - februari 2022
Website: http://www.childmove.com