Vergelijk het onvergelijkbare. Prioriteitsbepaling in de jeugdhulp als praktijk van morele oordeelsvorming

Doctorand(us/a): Koen Gevaert
Omschrijving: De hulpverlening aan kinderen en jongeren staat onder druk omwille van de schaarste van het hulpaanbod. Het aantal hulpvragers is vele malen groter dan wat de georganiseerde hulpverlening aankan. Deze problematiek zorgt ervoor dat er een belangrijke besluitvorming ontstaat inzake prioriteit: welke individuele hulpvraag krijgt voorrang ten opzichte van andere en waarom? Deze vraag stelt zich als een moreel dilemma. Er is geen eenduidige goede keuze; er is alleen de uitdaging om een zo rechtvaardig mogelijke keuze te maken. In Vlaanderen wordt deze besluitvorming bepaald door het kader van de integrale jeugdhulp. In dit doctoraatsonderzoek focussen we op deze besluitvorming aan de hand van drie vragen: 1/ Welk ethisch kader is er aanwezig in de bestaande regelgeving die deze praktijk stuurt?, 2/ Welke kenmerken heeft het besluitvormingsproces dat zich in de praktijk voordoet? en 3/ In welke zin kunnen we dit besluitvormingsproces begrijpen als een praktijk van morele oordeelsvorming?
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Rudi Roose, Sabrina Keinemans (Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht)
Startdatum: januari 2017