Mieke Matthyssen

Mieke MatthyssenMieke werkt sinds 2015 bij de vakgroep Orthopedagogiek als projectleider voor de  Huoshen Stichting. Deze Stichting heeft al doel een platform uit te bouwen voor onderzoek over en informatie- en ervaringsuitwisseling van psychofysieke activiteiten voor jongeren en hun begeleiders (trainers, leerkrachten, jeugdwerkers, opvoeders, ouders etc.). Centraal staan dus lichaamsgerichte praktijken waar een (minimaal) reflectie-component aan verbonden is, en waarbij het lichaam dient als poort tot meer lichaams-, emotioneel en zelfbewustzijn, en uiteindelijk welbevinden en weerbaarheid. Ze brengt momenteel het veld in kaart, en werkt aan een website. Rond dit thema verricht ze ook onderzoek met collega’s van de vakgroep.

Naast haar werk op de vakgroep werkt ze als praktijkassistent bij de vakgroep Oosterse Talen (afgestudeerd in 1998), en doet ze antropologisch onderzoek naar Chinese gezondheidsstrategieën en Chinese psychologie, steeds vanuit de invalshoek van Chinese filosofie, kosmologie en geneeskunde.

Voor ze afstudeerde als sinoloog, behaalde ze haar professioneel bachelor diploma ‘Maatschappelijk werk’ (1994, Sociale Hogeschool Gent), en heeft in die periode veel ervaring opgedaan in het werken met mensen met een fysische en mentale beperking.

 

Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.